Kestävä tulevaisuus

Kestävään tulevaisuuteen tähtäävien toimenpiteiden taustalla ovat erilaiset kansainväliset ja kansalliset strategiat ja sitoumukset sekä kuntakohtaiset strategiat. Sen lisäksi kestävään tulevaisuuteen sisältyviä käsitteitä ja asioita linjataan vahvasti niin perusopetuksen kuin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Kestävä elämäntapa on perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen yksi arvoperusta ja näin ollen luonnollinen osa niiden toimintakulttuuria.

Kestävän tulevaisuuden suunnitelma pohjautuu Tampereen kaupunkistrategiaan, varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin. Suunnitelma sisältää ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen näkökulman. Se kirjataan kouluissa ohjauksen suunnitelmaan ja varhaiskasvatusyksiköissä toimintasuunnitelmaan.

Tässä esillä oleva vuosikierto-taulukko auttaa suunnitelman laadinnassa. Oheiseen Kestävä tulevaisuus -esitykseen (Prezi) on koottu Tampereen toimijoita, joilla jokaisella on oma näkökulmansa työhön kestävän tulevaisuuden parissa. Heidän tarjoamastaan toiminnasta saatte apua valitsemienne tavoitteiden saattamiseksi osaksi yhteisönne arkea. Kestävän tulevaisuuden tarkistuslista toimii apuna toimintavuoden työtänne arvioidessanne sekä uusien tavoitteiden laadinnassa.


Kestävä tulevaisuus video

Kestävän tulevaisuuden vuosikierto


Kestävän tulevaisuuden esitys


Kestävän tulevaisuuden tarkistuslista


Kestävän tulevaisuuden julisteet