Varalan LAT-koulutus

kuva: Varalan urheiluopisto

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa panostetaan jatkuvaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kaupunki ja Varalan urheiluopisto tekevät tiivistä yhteistyötä tällä saralla. Vuosien varrella on koulutettu lähes sata varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijää liikunnanohjaajan ammattitutkintoon. Koulutus suoritetaan oman työn ohessa oppisopimuksella. Lähiopetuspäiviä on 24 kpl ja muu osa koulutuksesta toteutetaan osana omaa perustyötä; tämä mahdollistaa koulutussisältöjen integroinnin omaan työhön joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Kesällä 2020 aloitti uusi 15:n opiskelijan joukko. Koulutus kestää joulukuuhun 2021. Tarkoituksena on jatkaa tätä hyväksi koettua mallia jatkossakin. Tälle sivustolle päivitetään lisätietoa sitä mukaa, kun asioita varmistuu.