Kehittävä opo

Opinto-ohjaaja näkee toisin, toimii eettisesti kestävästi ja arvostaa työtään. Hänellä on tietoa ohjauksesta ja kokemusta, kuinka ohjaustyötä tehdään. Näistä palasista muodostuu ohjaajan identiteetti.

Isommin näkijä

Edellisessä blogissa kirjoitimme oppilaan/opinto-ohjaajan ajattelun nyrjähdyksiä, jota myös oppimiseksi voidaan kutsua. Työmme opinto-ohjaajan kouluttajina on suonut mahdollisuuden olla tässä nyrjähtelyssä mukana ja tukemassa koulutettavien matkaa kohti opinto-ohjaajuutta. Muutama havainto matkan varrelta. 

Opinto-ohjaaja näkee toisin tai laajemmin. Hänellä on eri näkökulma kuin esimerkiksi opettajilla. He ovat muutaman askeleen etäämmällä opetettavasta sisällöstä. Tekisi mieli sanoa, että ohjaajat tarkastelevat koulua korkeammalta. Käytämme usein metaforaa opinto-ohjaajan linsseistä, joiden avulla näkee isommin, kokonaisuuksia ja asioiden yhteyksiä. Opinto-ohjaaja näkee opettamisen, hallinnon ja opiskeluhuollon ja niiden välisen yhteispelin. Opinto-ohjaajan kokonaisnäkemys on arvokas. 

Toinen näkökulma opinto-ohjaajana toimimiseen on eettisesti kestävä toiminta. Opinto-ohjauksen perusta on eettisessä toiminnassa. Tapaamamme opinto-ohjaajiksi opiskelevat ja jo valmistuneet opinto-ohjaajat tuovat keskusteluissa ja toiminnassa näkyviin eettisen pohjan. Oppijan etu, viimeinen toivon tuoja, oppijan tuki ja valon näyttäjä vilahtelevat keskusteluissa. Kestävät ratkaisut ja oppijan etu ovat jatkuvasti toiminnan ja ajattelun ohjenuorana. 

Opinto-ohjaaja näkee toisin, toimii eettisesti kestävästi ja arvostaa työtään. Hänellä on tietoa ohjauksesta ja kokemusta, kuinka ohjaustyötä tehdään. Näistä palasista muodostuu ohjaajan identiteetti. Opinto-ohjaajaksi kasvetaan ja näin muodostuu selkeä käsitys itsestään toimijana. Kasvaminen edellyttää ajattelun nyrjähdyksiä ja tarkastelua, kuka ja millainen minä olen ohjaajana. Opinto-ohjaajaksi kasvaminen on identiteettityötä. Vahva ohjaajan identiteetti näkyy positiivisesti esimerkiksi Pirkanmaan oppilaanohjauksen kehittämishankkeen (PoKen) OOVA-täydennyskoulutuksen opiskeluryhmässä, jonka kanssa olemme saaneet toimia. 

Koska opinto-ohjaaja näkee, hänellä on vahva eettinen pohja ja halu parantaa asioita, on hän luonnollinen kehittäjä. Tämän olemme saaneet huomata PoKe-hankkeen aikana toteutetussa OOVA-koulutuksessa. Opinto-ohjaajat ovat valmiita ja innokkaita kehittämään itseään, työyhteisöään ja toimintatapoja, jotta oppilaan tilanne olisi ainakin piirun verran parempi. Koulutuksen aikana on ollut ilo huomata, kuinka asioihin on tartuttu ja kehittäminen on ampaissut liikkeelle. Opinto-ohjaajat ovat valmiita oppimaan omaa toimintaansa ja toimintaympäristöään arvioiden, jäsentämällä asioita uudelleen sekä etenkin kuulemalla toisia ja keskustelemalla. OOVA-koulutus on hyvä kokemus ja esimerkki, miten asialleen omistautuneet ohjaajat haluavat olla ja ovat kehittäjiä. Toivoisimme, että arjen työssä löytyisi yhä enemmän mahdollisuuksia myös kehittää, eikä vaan suoriutua. Opinto-ohjaaja on luotettava ja luotettava kehittäjä ja voimavara oppilaitoksissa. 

KM Ari Jussila on TAMK:n lehtori, opinto-ohjaaja, AmO, NTM, jolla on yli 30 vuoden työkokemus ohjausalan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistehtävistä sekä monipuolinen toisen asteen koulutuksen tuntemus. 

PoKe on tehnyt yhteistyötä OOVA- täydennyskoulutushankkeen kanssa. Ari Jussila ja Harri Kukkonen ovat toimineet täydennyskoulutusryhmämme kouluttajina Mika Launikarin ja Helena Kasurisen kanssa, joilta myöhemmin ilmestyvät myös blogitekstit.