Kielirikasteinen koulutusiltapäivämme avasi näkökulmia kielikasvatukseen

Kieliä kehiin! -hankkeen kielirikasteinen koulutusiltapäivä kokosi Vanhan kirjastotalon musiikkisaliin yli 60 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajaa. Päivän teemana oli kielikasvatus ja kielirikasteisen toiminnan mahdollisuudet molemmilla asteilla.

Päivä alkoi Amurin päiväkodin Vesselit-ryhmän hurmaavilla ranskankielisillä musiikkiesityksillä sekä Pyynikin koulun 7. luokan musiikkiluokan englanninkielisellä musiikkiesityksellä.

Musiikkiesitysten jälkeen olikin aika siirtyä päivän asiaan. Terhi Seinä Opetushallituksesta perehdytti meitä kielikasvatuksen käsitteeseen ja sisältöön perusopetuksen uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Kielikasvatus ja kielet ovat jatkumo varhaiskasvatuksesta lähtien läpi perusopetuksen. Tämän asian äärelle olimme me varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen väki yhdessä kokoontuneet. Kielitietoinen opetus on kielikasvatusta; identiteettien rakentamista, ihmisiksi olemista, oppimisen tukemista. Kielen oppimisella on viestinnällinen ja tilannesidonnainen funktio oppijan yksilölliset tarpeet ja kehitysvaiheet huomioiden. Kielet toimivat välineenä globaalikasvatuksessa. Kielet ovat osa päiväkodin ja koulun arkea, jokainen opettaja on kielenopettaja omalla alallaan. Kielen opetus on osa kielikasvatusta. Oppijoissa herätetään kiinnostus kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen omassa lähiympäristössä ja maailmalla. Kielikasvatuksen tulee myös kasvattaa oppijan luottamusta itseensä kielen oppijana.

Saimme kuulla myös Tampereen kaupungin kielirikasteisen hankkeen taustoista ja toiminnasta. Hanke tukee kielikasvatusta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja antaa välineitä niin asteiden väliselle yhteistyölle kuin arjen kielikasvatukselle. Hankkeen yksi keskeisimmistä painopisteistä on käynnistää suunnitelmallinen ja laaja kielisuihkutoiminta, jossa hyödynnetään lapsen kielellisen herkkyyskauden mahdollisuuksia. Kevään aikana onkin jo annettu kielenopettajiksi opiskelevien voimin jo yli 100 kielisuihkua tamperelaisissa päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Kesällä 2016 toteutettavaan kielirikasteiseen kesäkerhoon on ilmoittautunut yli 70 lasta. Tämän toiminnan kautta halutaan tukea ja vahvistaa myös perusopetuksen laajaa kielitarjontaa ja kieliryhmien syntymistä. Hankkeen toinen keskeinen tavoite on tukea ja antaa eväitä monialaisiin opintokokonaisuuksiin perusasteella. Hankkeen täydennyskoulutusohjelma on monipuolinen.

Kielisuihkutoimintaan osallistuneet opiskelijat Roosa Päivärinne ja Pauli Orava kertoivat kokemuksistaan kielisuihkuissa. Vastaanotto päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä on ollut huikean innostunut. ”Kielisuihkupäivä oli eskarin kivoin päivä” – voiko palaute enää positiivisempaa olla?

Kielipedagogiikan lehtori Kati Kajander Jyväskylän yliopistosta kertoi kielirikasteista toiminnasta Jyväskylässä ja Laukaassa. Hän kertoi meille kielisuihkujen taustoista ja käytänteistä sekä niiden arvosta myös kulttuurikasvatuksen osana. Kuka tahansa monikielinen henkilö voi toimia kielisuihkuttajana. Arjen tilanteet ja leikit, laulut, pelit ym. voi ja kannattaa maustaa kielillä. Jyväskylässä on kielisuihkutoimintaa jo vuodesta 2010 alkaen joissakin toimipisteissä. Vuodesta 2015 alkaen on kaupungilla käytössään kolme päätoimista kielisuihkuopettajaa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen avulla. Toiminnallisia kielileirejä on Jyväskylässä ollut vuodesta 2012 alkaen. Laukaassa kielisuihkutoiminta käynnistettiin vuoden 2015 aikana.

Päivän päätteeksi mietittiin pienissä ryhmissä kielirikasteisuuden mahdollisuuksia omissa yksiköissämme. Ryhmissä kerrottiin omista kielikokemuksista ja siitä, miten kielet näkyvät omassa koulussa tai päiväkodissa. Mietimme, miten toivoisimme kielten kuuluvan ja näkyvän oman yksikön arjessa ja miten voisimme kehittää yhteistyötä kielirikasteisen toiminnan kehittämiseksi.

Koulutusiltapäivämme oli laaja paketti eri näkökulmia kielikasvatukseen. Kielikasvatus kuuluu meille kaikille, niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen opettajille. Kielikasvatus on jatkumo lähtien pienen lapsen kielellisen kiinnostuksen tukemisesta kasvaen kohti rohkean ja yritteliään kielenkäyttäjän tukemista perusopetuksen päättövaiheessa.

Koulutuspäivän diat ovat ladattavissa ja luettavissa Kielirikasteisen koulutuspäivän materiaalit -otsikon alla.