Tutustumista kieliin ja kulttuureihin kielisuihkujen kautta

Kieliä kehiin! -hankkeemme yksi keskeisistä tavoitteista on saada vieraat kielet vakiintuneeksi osaksi myös varhaiskasvatusta perusopetuksen ohella. Tutustuminen vieraisiin kieliin sekä tapoihin ja tottumuksiin eri kulttuureissa on oleellinen osa globaali- ja suvaitsevaisuuskasvatusta ja antaa lapselle myös eväitä oman kulttuuri-identiteetin kasvuun.

Helmikuusta 2016 alkaen ovat päiväkodit ja esiopetusryhmät saaneet tilata omien toiveidensa mukaan kielisuihkuja ryhmilleen. Kielisuihkuja ovat pitäneet Tampereen yliopiston kielenopiskelijat. Kielisuihkuja on kahden kuukauden aikana pidetty kaikkiaan noin 110 kuudella eri kielellä. Lapset ovat päässeet maistelemaan ja kokeilemaan englannin, ruotsin, ranskan, saksan, espanjan ja venäjän kieliä tekemisen kautta; leikkimällä, laulamalla, piirtämällä, tanssimalla. Kielisuihkut ovat kirvoittaneet lapsia kertomaan omista ja oman perheensä kieli- ja kulttuurikokemuksista. Kiinnostus kielisuihkuja kohtaan on ollut suuri sekä päiväkodeissa että esiopetusryhmissä. Samaa innostuneisuutta on ollut ilo seurata varsinaisissa kielisuihkuissa. On hämmästyttävää, kuinka avoimesti lapset heittäytyvät kielten maailmaan ja kuinka nopeasti vieraan kielen sanat ja ääntäminen tarttuvat muistiin.

Kesäkuussa 2016 käynnistyy Tampereen kaupungin ensimmäinen kielirikasteinen kesäkerho. Kerhotoimintaan ilmoittautui yli 70 lasta ja kielikerho jatkaa kielisuihkujen tapaan toiminnallisen kielen oppimisen merkeissä. Kielisuihkuista tuttu kielisuihkuttajien tiimimme jatkaa myös kielten kesäkerhossa. Syksyllä kielisuihkut jatkuvat edelleen ja tavoitteena onkin laajentaa toimintaa myös perusopetuksen 1. ja 2. luokille.