Työkaluja kielenopettajan arkeen – koulutus 8.10.2020

TYÖKALUJA KIELENOPETTAJAN ARKEEN – iltapäivän ETÄKOULUTUS kielenopettajille!

torstai 8.10.2020 KLO 12:30 – 15 ETÄKOULUTUS

llmoittautuminen Eeventissä 2.10.2020 mennessä.

Etäkoulutuksen ohjelma:

Kielitietoisuus ja kielellisesti vastuullinen koulu

Raisa Harju-Autti, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

• Miksi kielitietoisuus on kaikkien opettajien asia?
• Miten kielitietoisuutta voidaan edistää koulun arjessa?

Koulutuksen tavoitteena on keskustella kielellisesti vastuullisen opetuksen tarpeista ja merkityksestä perusopetuksessa sekä synnyttää ajatuksia kielellisesti vastuullisista toimintatavoista ja niiden edistämisestä omassa työyhteisössä. Koulutuksessa tarjotaan näkökulmia ja käytännön ideoita kielellisesti vastuullisen kouluyhteisön luomiseksi mutta myös tuetaan osallistujia huomaamaan jo käytössä olevat hyvät käytännöt, joista keskustellaan yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Oppimisen tuki kielenopetuksessa

Maija Loukonen, apulaisrehtori
Puistokoulu, Tampereen kaupunki

• Millaisia tuen tarpeita voi ilmetä kielen oppimisessa?
• Miten kielenopettaja voi huomioida oppilaan tuen tarpeet omassa opetuksessaan?
• Mistä kielenopettaja saa tukea oppilaan erityisen tuen tarpeiden huomioiseen?
•  Keskustelua.