Tervetuloa!

Tämä on Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden ylläpitämä sivusto, jolla julkaisemme tuottamaamme materiaalia kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen tueksi.

Tämä on Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden ylläpitämä sivusto, jolla julkaisemme tuottamaamme materiaalia kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen tueksi. Hahmomme Globi-kamu seikkailee niin varhaiskasvatukseen, esiopetukseen kuin perusopetukseenkin sopivissa KV-korteissa sekä pienemmille oppijoille soveltuvissa sähköisissä peleissä, joita voitte pelata tableteilla.

Kansainvälisyys ja kielitietoisuus Tampereella

Yksi kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämisalueista on kansainvälisyys ja kielitietoisuus. Kehittämistyötä koordinoidaan Tampereen kansainvälisessä koulussa eli FISTAssa (Finnish International School of Tampere). Tavoitteena on tuottaa koko kaupungin käyttöön malleja kieli- ja kansainvälisyyskasvatuksen tueksi.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ovat yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alue niin varhaiskasvatussuunnitelmassa kuin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Nämä taidot korostuvat moninaistuvassa maailmassa. Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Jo varhaiskasvatuksesta alkaen lapsia kannustetaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Oppilaita tuetaan kasvamaan monipuolisiksi kielenkäyttäjiksi niin äidinkielellään kuin muilla kielillä ja heitä rohkaistaan vuorovaikutukseen vähäiselläkin kielitaidolla.

Monipuolinen kielitaito on väline myös kansainväliseen vuorovaikutukseen. Varhaiskasvatuksessa ja koulussa luodaan valmiuksia kestävään kansainvälisyyteen. Koulussa voidaan tarjota niin kansanvälistäviä oppimisympäristöjä, opetusta kuin toimintakulttuuria. Kansainväliset hankkeet ovat myös yksi tapa tuoda moninaistuva maailma päiväkotiin tai kouluun.

Tampereella on viime aikoina päästy uudistamaan kielenopetusta valtakunnallisen kielenopetuksen varhentamisen merkeissä. Kansainvälisyyttä on kehitetty mm. oppilasopastoiminnalla, joka syntyi jatkuvasti lisääntyvien kansainvälisten kouluvierailijoidemme tarpeisiin.

Globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksen edistämiseen Tampereella on hyödynnetty hankkeita Maailmankansalaisena Mansessa 1 ja 2 vuodesta 2018 alkaen. Hankkeiden puitteissa olemme luoneet kaikille yksiköille jaettavat KV-kortit, jotka sisältävät tehtäviä ja pohdittavaa lapsen jokaiselle ikäkaudelle varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Kortteihin liittyy myös TAMKin opiskelijoiden kanssa yhteistyönä tehtävä varhaiskasvatuksen digitaalinen peli, joka tulee yksiköihin jakoon viimeistään syyskaudella 2020. Toinen digitaalinen, osallistava ja vahvasti toiminnallinen peli toteutetaan ohjelmistotalo Vincit Oyj:n kanssa keväällä 2020.