VASU-agentit

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen VASU-agentit tukevat kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman toteuttamisessa. Agentit ovat varhaiskasvatuksen opettajia, jotka on rekrytoitu kehittämis- ja ohjaustehtäviin.

VASU-agentit tukevat yksiköitä varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Vuorovaikutteisen työskentely lähtee yksikön tarpeista ja on aina yhdessä agentin ja yksikön henkilöstön kanssa suunniteltua. Tarkoitus on erilaisten esimerkkien ja kokemusten avulla auttaa kehittämään yhteistä toimintakulttuuria ja kehittymään itse työssään. VASU-agenttien työ pohjautuu kaupungin yhteiseen strategiaan.

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen yhteisten kehittämisteemojen lisäksi agentilta saa tukea myös toiminnan suunnitteluun ja arviointiin; esimerkiksi pedagogiseen dokumentointiin, lasten henkilökohtaisten suunnitelmien kirjaamiseen ja ryhmän pedagogisen suunnitelman valmisteluun. VASU-agentit jakavat hyviä käytäntöjä yksiköiden välillä ja kannustavat varhaiskasvatusyksiköitä yhteistyöhön. Lisäksi he toimivat tiiviissä yhteistyössä hallinnollisen kehittämisen ja suunnittelun kanssa tuoden kentän äänen ja kuulumiset osallisiksi päätöksentekoon.

Yhteystiedot:

[email protected] tai
[email protected]