Vasu-agentit

Vasuagentteina tunnetut Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmakonsultit tukevat kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelualueen henkilöstöä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteiden toteuttamisessa. Agentit ovat päätoimisia varhaiskasvatuksen opettajia, jotka on rekrytoitu konsultaatioiseen kehittämis- ja ohjaustehtävään muun muassa heidän vahvan osaamisensa, kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojensa sekä tulevaisuuskatseisen kehittämishenkisyytensä ansiosta.

Vasuagentit tukevat yksiköiden toimijuutta varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Vuorovaikutteinen työskentely kumpuaa yksikön tarpeista ja on aina yhdessä agentin ja yksikön henkilöstön kanssa suunniteltua. Tarkoitus on erilaisten esimerkkien ja kokemusten avulla auttaa jokaista kehittämään yhteistä toimintakulttuuria ja kehittymään itse työssään. Lisäksi vasuagentit ohjaavat ja tukevat henkilöstöä kaupungin yhteisten strategioiden ja suunnitelmien jalkauttamisessa. Toimintakausikohtaisten kehittämisteemojen lisäksi agentilta saa tukea myös arjen strategiseen arviointiin ja kehittämiseen; esimerkiksi pedagogiseen dokumentointiin, lasten vasujen kirjaamiseen ja ryhmän pedagogisen suunnitelman valmisteluun sekä varhaiskasvatuksen opettajan vuosikellon arviointiin ja toteuttamiseen.

Vasuagenttien teemat toimintakaudelle 2021-2022 ovat

  1. Tunne- ja vuorovaikutus
  2. Kestävä tulevaisuus
  3. Kotialue -ajattelun edistäminen
  4. Arviointi
  5. Jokin yksikön oma teema. Myös montessoripedagogiikan osaamisen tukeminen/vahvistaminen vasun ja montessoripedagogiikan näkökulmasta.

Vasuagenteilla on myös merkittävä rooli varhaiskasvatuksen verkostollisen vertaisoppimisen ja -vuorovaikutuksen edistämisessä. Agentit jakavat hyviä käytäntöjä yksikköjen välillä ja kannustavat varhaiskasvatusyksiköitä oman toimintansa vertailuanalyysiin, eli benchmarkkaamiseen. Lisäksi he toimivat tiiviissä yhteistyössä hallinnollisen kehittämisen ja suunnittelun kanssa tuoden kentän äänen ja kuulumiset osallisiksi päätöksentekoon.

VASU-agentit

yhteystiedot
[email protected] tai
[email protected]

Marika Raitanen
Maija Pöri
Anne Olsson
Päivi Vartola
Tiina Julin