Kulttuurikasvatus

Kulttuurikasvatus Tampereen varhaiskasvatuksessa

Taide kasvaa minussa – Tampereen varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusopas

Varhaiskasvatuksen ja kulttuurin ammattilaisten yhteistyönä tekemä opas lanseerattiin 2020 alkuvuodesta kaupungin varhaiskasvatukseen. Opasta päivitetään tarpeen mukaan ja sen tarkoituksena on auttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia toteuttamaan Tampereen varhaiskasvatussuunnitelmaa ja lapsen oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Tavoitteena on erityisesti tukea lapsen osallisuutta ja heidän toimijuuttaan kulttuurikasvatuksen kentällä.

Kulttuurikasvatusvastaavat

Kulttuurikasvatusvastaavat valittiin 2020 keväällä jokaiseen varhaiskasvatusyksikköön tutustuttamaan yksikkönsä henkilökuntaa kulttuurikasvatusoppaaseen ja toimimaan yksikössään kulttuurikasvatuksen äänitorvina pitämällä kulttuurikasvatukseen liittyviä asioita esillä tiimien ja koko yksikön palavereissa. Heille on järjestetty noin joka toinen kuukausi teemallisia tapaamisia. Mm. kestävä tulevaisuus ja katsomuskasvatus on olleet kevään 2021 tapaamisten teemoja. Kesällä 2021 kulttuurikasvatusvastaavina toimii 71 henkilöä.

Taidepedagogit

Taidepedagogit aloittivat työskentelyn varhaiskasvatuksessa loppuvuodesta 2020. Kaupunki palkkasi kolmeen varhaiskasvatusyksikköön neljä taidepedagogia työskentelemään määräaikaisesti kevään 2021 loppuun asti. Rahoitus saatiin OKM:n myöntämästä avustuksesta varhaiskasvatuksen alueellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2020-2021. Taidepedagogien tarkoitus on tuoda omaa laaja-alaista taideosaamistaan kaikkiin ryhmiin kaiken ikäisille lapsille. Kokoaikainen työskentely päiväkodissa mahdollistaa pidemmät taideprojektit yhden lapsiryhmän kanssa. Taidepedagogien toiminnan kautta tavoitellaan myös varhaiskasvatushenkilöstön innostusta lasten kulttuurikasvatuksen kehittämiseen sekä oman osaamisen vahvistamista.

Tämä toiminta jatkuu myös toimintakaudella 2021-2022 neljän taidepedagogin voimalla.

Pienten lasten Taidekaari –pilotti

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustuksen lastenkulttuurin innovatiivisten hankkeiden toteuttamiseen Sivistyspalveluiden moniammatilliselle projektiryhmälle. Avustus saatiin varhaiskasvatuksen Pienten lasten Taidekaari -kulttuurikasvatuspilottiin. Myönnetyllä avustuksella vahvistetaan lasten luovuutta ja kulttuurikompetenssia sekä lisätään tietojen ja taitoja taiteesta ja kulttuuriperinnöstä.

Pilotin tarkoituksena on tukea lapsen oikeutta kulttuuriin ja taiteeseen.  Toiminta perustuu Tampereen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) suosituksiin varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksen johdonmukaisesta ja laadukkaasta toteuttamisesta. Pilottia koordinoidaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja kulttuurikasvatusyksikkö Taiten kanssa.

Suunnittelu käynnistyi 2020 alkukesästä moniammatillisessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja lastenkulttuurikeskus Rullan, Tampereen Filharmonian ja kaupungin kirjastolaitoksen kanssa.

Vierailuja, työpajoja, taidekasvatusta ja koronaa