Lukemisen edistäminen

Lue lisää lukutaidon edistämisestä ja kansallisista ohjeista sitä koskien.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 kuvaa toimia, joita Suomessa tulee tehdä monilukutaidon vahvistamiseksi. Koska lukutaidon eriytymistä tapahtuu jo perusopetuksen aikana ja heikosti lukevien määrä on erityisesti nuorten keskuudessa lisääntynyt, tarvitaan konkreettisia keinoja suunnan kääntämiseksi kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Lukutaitostrategian visio – Suomi maailman monilukutaitoisin maa 2030 – tavoittelee yhteiskuntaa, jossa lukutaidon merkitys tunnustetaan laajasti kaikilla aloilla ja jokainen saa tukea ja vahvistusta omalle lukutaidolleen läpi elämän.

Lue lisää
Piirretty reppu.

Uudet lukutaidot

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022).

Lue lisää
Lukuliikkeen logo

Lukuliike

Lue lisää

Lukuintoa Pirkanmaan esi- ja alkuopetukseen - voimalla seitsemän kunnan 2022 - 2023

Hankkeen tavoitteena:
1. Tukea ja innostaa heikosti lukevia esi- ja alkuopetuksen lapsia.
2. Vahvistaa ja luoda lukemista tukevia rakenteita lukutaitotyön tueksi.
3. Luoda toimiva lukutaitoverkosto Pirkanmaalle, vahvistaa ammattilaisten osaamista ja verkostoitumista.

Tampereen tavoitteena:
1. Lukutaitotyö esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä
2. Selkokirjoihin ja selkokieleen panostaminen
3. Kirjastoyhteistyön kehittäminen

Lue lisää