Lukemisen edistäminen

Tampereella lukutaitotyötä halutaan tukea monin eri tavoin. Kuten medioista on viime aikoina voinut lukea, Karvin pitkittäisarvioinnin mukaan ainoa harrastus, joka oli selvästi yhteydessä lasten ja nuorten osaamiseen, oli perheen lukemisharrastus (lapsi lukee itse tai hänelle luetaan ääneen). Tutkimuksen mukaan päivittäin lukemista harrastavat lapset saivat kokonaisosaamiseen yli vuoden etumatkan verrattuna niihin, jotka lukivat harvemmin kuin kerran viikossa. Lukuharrastus tukee myös matematiikan oppimista.

Tampereen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa on tällä hetkellä monia lukutaitoja edistäviä toimia käynnissä.Tälle sivustolle on koottu niistä tärkeimpiä.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 kuvaa toimia, joita Suomessa tulee tehdä monilukutaidon vahvistamiseksi. Koska lukutaidon eriytymistä tapahtuu jo perusopetuksen aikana ja heikosti lukevien määrä on erityisesti nuorten keskuudessa lisääntynyt, tarvitaan konkreettisia keinoja suunnan kääntämiseksi kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Lukutaitostrategian visio – Suomi maailman monilukutaitoisin maa 2030 – tavoittelee yhteiskuntaa, jossa lukutaidon merkitys tunnustetaan laajasti kaikilla aloilla ja jokainen saa tukea ja vahvistusta omalle lukutaidolleen läpi elämän.

Lue lisää
Lukuliikkeen logo

Lukuliike on nyt Lukutaito-ohjelma

Opetushallituksessa toimiva Lukutaito-ohjelma toteuttaa Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivoja ja toimenpiteitä yhdessä lukutaitotoimijoiden kanssa. Tavoitteena on kaikenikäisten lukutaidon edistäminen Suomessa.

Katso linkistä lukutaitotyön uusimpia tuulia!

Lue lisää

Medialukutaito

Lukutaito on perinteisesti nähty kykynä lukea ja kirjoittaa. Medialukutaidossa luku- ja kirjoitustaidot laajenevat perinteisestä tekstistä laajemmin monenlaisiin mediateksteihin. Mediataitokoulun sivuilta löydät tietoa ja materiaalia, miten toteuttaa medialukutaitoa tukevaa pedagogiikkaa.

Lue lisää
Piirretty västäräkki lentää reppu selässään ja näyttää peukkua

Lukuintoa Pirkanmaan esi- ja alkuopetukseen - voimalla seitsemän kunnan 2022 - 2024

Hankkeen tavoitteena:
1. Tukea ja innostaa heikosti lukevia esi- ja alkuopetuksen lapsia.
2. Vahvistaa ja luoda lukemista tukevia rakenteita lukutaitotyön tueksi.
3. Luoda toimiva lukutaitoverkosto Pirkanmaalle, vahvistaa ammattilaisten osaamista ja verkostoitumista.

Tampereen tavoitteena:
1. Lukutaitotyö esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä
2. Selkokirjoihin ja selkokieleen panostaminen
3. Kirjastoyhteistyön kehittäminen

Lue lisää