Lukutaitotyö

Lukutaidosta ja sen merkityksestä puhuminen on tärkeää lukutaitotyötä

  • Miten vahvistamme lukutaitoa niin, että se vastaa nykyhetken vaatimuksiin?
  • Miten käännämme lukutaidon suunnan niin, että kaikilla peruskoulunsa päättävillä nuorilla olisi vahva monilukutaito?
  • Miten onnistuttaisiin lisäämään yhteistyötä lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamiseksi?

Konkreettisia keinoja ja tavoitteellista lukutaitotyötä tarvitaan.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 asetti kolme suuntaviivaa:

Lue lisää

1) Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita

2) Vahvistetaan monilukutaito-osaamista

3) Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa.

Tampereella näihin tavoitteisiin vastataan mm. kehittämällä Lukukaari-mallia.

Lukuintoa Pirkanmaan esi- ja alkuopetukseen -hanke

Opetushallituksen rahoittama Lukeva kunta-ohjelman hanke. Mukana seitsemän kuntaa Pirkanmaalta: Kangasala, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Sastamala, Tampere ja Valkeakoski

Lukuintoa Pirkanmaan esi- ja alkuopetukseen

Lukuhanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke 2020-2022

Lukuhanke
Lukukaaewn logo

Lukukaari

Tampereen kaupungin lukutaitoa edistävä toimintamalli

Lukukaari