Lukukaari

Suomalaislasten lukutaito ja lukuinto ovat heikentyneet vuosien varrella huolestuttavasti. Perusopetuksen päättyessä yhä useampi nuori omaa niin heikon lukutaidon, että se vaikeuttaa selviytymistä yhteiskunnassa. Konkreettisia keinoja ja tavoitteellista lukutaitotyötä tarvitaan.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 asetti kolme suuntaviivaa:

1) Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita

2) Vahvistetaan monilukutaito-osaamista

3) Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa.

Tampereella näihin tavoitteisiin vastataan kehittämällä Lukukaari-mallia, joka kattaa lapsen opinpolun varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun.