Konsultaatio

Tampereen kaupungin perusopetuksen matalan kynnyksen konsultaatio

Kaupungissamme toimii 10 konsultoivaa opettajaa, joista kaikilla on pedagogisen tai muun tuen järjestämiseen liittyvää erityisosaamista.    

Konsultoiviin opettajiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, olipa kyse yksittäisen oppilaan tai kokonaisen luokan asioista, opetukseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisystä, opettajien jaksamisen tukemisesta tai vaikkapa koulutustarpeista.

Liitteenä olevasta materiaalista selviää kunkin konsultoivan opettajan erityisosaaminen, sekä yhteystiedot. Konsultointi on kouluille maksutonta. Aloitteen konsultoinnista voi tehdä esim. rehtori, luokanopettaja tai -ohjaaja, opiskelijahuollon toimija tai vaikkapa koko pedagogisen tuen tiimi. Konsultointi voidaan toteuttaa etäkonsultointina, konsultoivan opettajan jalkautumisena kouluun tai esimerkiksi koululle yhteisesti järjestettävänä tuen koulutuksena.