Leikki

Leikki on lapselle luontainen tapa toimia, osallistua ja oppia uusia asioita. Lapsi rakentaa leikin kautta käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. Leikkiessään lapsi tutkii omia vahvuuksiaan ja oppii tärkeitä elämisen taitoja mm. kommunikoimalla ja neuvottelemalla, kuuntelemalla, omaa vuoroa odottamalla sekä opetellen katsomaan asioita myös muiden näkökulmasta. Mitä tahansa asiaa voi harjoitella leikkien.

Leikkien avulla lapset voivat kokeilla erilaisia rooleja ja toteuttaa ideoita, jotka muuten eivät olisi mahdollisia. Leikissä on myös mahdollista käsitellä erilaisia tunteita ja vaikeitakin kokemuksia. Leikissä on turvallista kokeilla, yrittää ja erehtyä.

Leikin muoto on hyvin vapaa. Se on läsnä sekä yksittäisissä lyhyissä siirtymissä ja hetkissä että ohjatussa ja vapaassa toiminnassa. Leikkiä voi yhtä lailla olla hassuttelu, laululeikit, rooli- ja mielikuvitusleikit, sääntöleikit, pelaaminen kuin itsekseen haaveilu. Lasten leikissä ”mikä vaan voi olla mitä vaan”.

Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, s.26

Aikuisella on tärkeä rooli lapsen leikkien mahdollistajana ja tukijana. Aikuisen tehtävänä on turvata jokaisen lapsen mahdollisuus olla osallisena leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti. Leikki kuuluu kaikille!

Leikissä aikuisenkaan ei tarvitse ottaa itseään vakavasti. Leikkeihin mukaan heittäytyminen ja lasten kanssa hassutteleminen mahdollistaa lapsiin ja lastenmaailmaan tutustumisen, ollen siten tärkeä osa varhaiskasvatus- ja esiopetustyötä. Aikuisen jokapäiväinen leikkiin heittäytyminen ja arjen leikillisyys tukee jokaisen lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä.

Leikki on keskeinen osa toimintakulttuuria, jossa varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu aktiivisesti leikkimiseen, leikin havainnoimiseen ja sitä kautta tarvittaessa leikin rikastuttamiseen.

Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, s.45

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan tärkeänä lähtökohtana on leikki. Leikin merkitys keskeisenä toimintatapana korostuu Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa.

Joka päivä on leikkipäivä.

Leikki-sivuille on koottu erilaisia leikkejä varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivien aikana hyödynnettäväksi.

Sivustoa päivitetään kevään aikana, joten kannattaa ottaa sivusto seurantaan!