Lukuhanke

 • Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke v. 2020-2022
 • Hankkeen tarkoituksena on laadukkaan kielellisen, lukutaitoa vahvistavan ja lukemiseen innostavan toimintakulttuurin kehittäminen
 • Kohderyhmänä varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus

Hankkeen tavoitteet

 • Lukutaidon vahvistaminen sekä lukukulttuurin tukeminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa
 • Kielellisten taitojen ja valmiuksien tukeminen sekä kirjojen monipuoliseen tutkimiseen innostaminen
 • Kiinnitetään huomiota lapsiin, joiden kasvu- ja oppimisympäristöt ovat erilaiset
 • Lisätään henkilöstön tietoisuutta ja osaamista lukutaidon vahvistajina
 • Luodaan malli paikalliselle Lukukoordinaattori-toiminnalle

Yhteistyökumppaneita

 • Tampereen kaupunginkirjasto
 • Lastenkirjainstituutti
 • Sanataideyhdistys Yöstäjä
 • Pukstaavi
 • Mediakoulu
 • Kultanuotti, Elina Kivelä
 • Lukukaari, Lukemaan innostajat
 • Taidekaari
 • Seutukunnallinen yhteistyö (Pirkkala, Sastamala, Kangasala, Ylöjärvi ja Vesilahti)

Lukuhankkeen löytää nyt myös instagramista nimellä lukanluku