Tutoropettajat

Agentit ovat tamperelaisia tutoropettajia, jotka toimivat sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen puolella. He ovat osa osaamisen kehittämisen mallia tukien, auttaen, sparraten ja hyviä käytänteitä jakaen jalkautuen päiväkoteihin ja kouluihin. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa kulloinkin sovitusta teemasta.