Tutoropettajat

Perusopetuksessa tehdään strategista kehittämistyötä yhdessä henkilöstön kanssa tutoropettajatoiminnan avulla. Tutoropettajatoimintaa toteutetaan kaupungissa kolmen eri mallin kautta. Tutor 1.mallin teemoja ovat lukutaidon edistäminen, kielen varhentaminen ja kielitietoinen opetus, lupa liikkua ja lupa harrastaa, sekä nepsy-konsultaatio. Tutor 1.mallissa mukana olevat opettajat tekevät teemansa mukaista työtä oman opetustyönsä ohessa omassa koulutiimissään. Tutor 3. mallin teemoja ovat hallinnon ja koulun johdon kanssa työskentely sekä matalan kynnyksen konsultaatio. Hallinnon ja koulun johdon tutoropettajat työskentelevät rehtorien alaisuudessa. Matalan kynnyksen konsultoivilla on oma alasivustonsa ilmiömäinen Tampere -blogissa.

Tämä sivusto käsittelee tutor 2. mallin toimintaa. Kaikki 2.mallin tutorit voivat tehdä töitä millä tahansa Tampereen perusopetuksen koululla. Jatkossa tekstissä tutor 2.mallin tutoropettajista käytetään nimitystä tutoropettaja.

Tutoropettajat tukevat opettajia opetussuunnitelman toteuttamisessa eri teemojen kautta. Tutorit toimivat yhdessä opettajien kanssa levittämällä hyväksi koettuja käytänteitä, sparraamalla kouluja kehittämään toimintakulttuuria ja kokeilemaan uusia tapoja toimia. 

Tutoropettajat voi pyytää koululle erilaisiin tilanteisiin, työpajoihin ja projekteihin pääsääntöisesti keskiviikkoisin.

Tutoroinnin teemat 2023-2025

 • Ekososiaalinen sivistys
  • vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys
  • arvopohjan, käytänteiden ja pedagogiikan kehittäminen yhdessä koulujen kanssa.  
 • Uudet lukutaidot
  • medialukutaito, ohjeilmointiosaaminen, digitaalinen osaaminen
  • pedagogiikan jalkauttaminen käytännönläheisesti
 • Yhteisopettajuus
  • koulutusta ja vinkkejä toteuttamiseen
  • konkreettisia esimerkkejä löydät sosiaalisesta mediasta: @yhteisopettajuuden kepeys
 • Yrittäjyyskasvatus
  • työelämäviikon (2. – 6.9.2024)  koordinointi 
  • työelämätaidot ja yrittäjyyskasvatus 
 • Mentorointi
  • tukea ja luottamuksellista kanssakulkijuutta työuransa alussa oleville opettajille

Hyvä tietää

 • Tutorit ovat vertaisopettajia ja opettajien osaamisen kehittäjiä
 • Tutoreita ei voi käyttää sijaisina
 • Tutorit tulevat koululle suunnittelemaan ja kehittämään opettajien kanssa. Toisinaan projektit jalkauttavat tutorit luokkiin yhdessä opettajan kanssa
 • Tutoreiden toimintapäivä on keskiviikkoisin. Voit kysyä tapaamisia myös muihin ajankohti

Yhteystiedot

Kaikkien tutoropettajien sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Tutor 2.mallin toimintaa koordinoi Maija Viherkari 

tutoropettajien esittely 

Tutoropettajien esittely: