Lukukoordinaattorit

Lukemalla kasvat mielikuvituksen jättiläiseksi

Työskentelemme Tampereen kaupungin lukuhankkeen koordinaattoreina. Hankkeen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen lukukulttuuria monin eri tavoin. Kielellisten valmiuksien ja lukemisen edistäminen nähdään tärkeänä koko valtakunnan tasolla.

Lukeminen vaikuttaa lapsen ja nuoren kokonaiskehitykseen ja oppimiseen. Sanavarasto, vuorovaikutus- ja keskustelutaidot, mielikuvitus ja luovuus kehittyvät monipuolisen lukemisen kautta. Monilukutaito haastaa tulevaisuudessa yhä enemmän ymmärtämään ja tulkitsemaan ympäristömme monenlaisia viestejä. Tutkimusten mukaan lukemisella ja matematiikan oppimisellakin on selkeä yhteys.

Leena Laine
leena.m.laine@tampere.fi
p. 041 730 6324

Katja Saxholm
katja.saxholm@tampere.fi
p. 040 580 3778