3.-4. lk

3. luokka: Kirjailijaa etsimässä

Tavoitteet

 • Tutustutaan kirjailijan työhön.
 • Luetaan kirjoja ja vinkataan niitä muille.
 • Luetaan lukupiirissä.


Toiminta

 • Osallistutaan kirjaston järjestämään kirjavinkkaukseen osana Taidekaarta.
 • Oppilaat vinkkaavat säännöllisesti lukemiaan kirjoja.


Yhteistyötahot: kirjasto, Taidekaari

Lukupiiri

3.lk lukupiiri

Vinkkejä lukupiirin ohjaamiseen

Nuolet

4. luokka: Tietoa etsimässä

Tavoitteet

 • Harjoitellaan tiedonhankintaa koulussa ja kirjastossa.
 • Tutustutaan tietokirjallisuuteen.

Toiminta

 • Tiedonhakua harjoitellaan omatoimisesti kirjaston valmistaman materiaalin avulla kirjastossa tai koululla.
 • Luetaan tietokirjoja.
 • Tehdään tietokilpailuja luettujen tietokirjojen perusteella.
 • Kirjoitetaan tietotekstejä ja kootaan niistä kirja.

Yhteistyötaho: Kirjasto

Tutustutaan tietokirjoihin

4. lk Vinkkejä tietokirjojen lukemiseen

Tietokirjoja alakouluun

Vinkkejä tietokirjojen käyttöön