Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma.  Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus.

Maksuton valtakunnallinen ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen uuden varhaiskasvatussuunnitelman sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Ohjelma tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen. Tampere on mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa kuntatasoisena toimijana.

Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen. Ilmoittautumalla ohjelmaan pääsee samalla mukaan valtakunnalliseen verkostoon, josta saa tukea ja innostusta omalle kehittämistyölle. Ohjelman verkkosivut.

Nykytilan arviointi:

– Kehittämiskohteet näkyväksi ja pohjaksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa varten

Täyttö ja lähetys sähköisesti

Tukimateriaalit Liikkuvaan varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirja. Käsikirjan tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön työtä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteuttamisessa. Käsikirjaan on koottu välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja liikkumisen lisäämiseen. Työkalut on kerätty Ilo kasvaa liikkuen -verkostolta, ja ne ovat käytännön työssä kokeiltuja ja hyväksi havaittuja.

Johtajan työkirja. Työkirjassa on vinkkejä ja esimerkkejä aktiivisen arjen ja liikkumisen johtamiseen varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työkirja on jaettu viiteen johtamisen kokonaisuuteen: perustehtävän johtaminen, johtajuuden toimenpiteet, osaamisen johtaminen, pedagogiikan johtaminen sekä yhteistyö perheiden ja muoden tahojen kanssa.

PIILO-tutkimuksen työkalut (mm. motoristen taitojen havainnointilomakkeet ja ohjeet kuvalliseen lapsen haastatteluun)