Aktiivinen koulu

Tältä sivulta löydät ajankohtaisia koulua koskevia harrastamisen ja liikunnan asioita sekä ohjeita alakoulujen uintitunneille, koulujen pihakakartat, HALI- tutoropettajien ja kouluvalmentajien yhteystiedot. Sivun alareunassa aktiivisen koulun kehittämistyökalu Harrastamisen ja liikkumisen portaat.

Palloliiton Kaikki Pelissä -materiaalipankki

Kaikki Pelissä -materiaali

Lupa neuloa -sukkaprojekti

Tervetuloa mukaan neulehaasteeseen! Haluamme nostaa käsityötaitoja näkyviin haasteella, jossa yhteistyökumppanina toimii Novita. Kutsumme oppilaita ja opettajia mukaansa tempaavaan yhteisneulontaan. Tarkoituksena on neuloa ensi lukuvuoden aikana sukkia helpolla putkisukkaohjeella. Mukaan lähtevät luokat saavat tilata sukkiin tarvittavat langat yhteistilauksella Novitalta. Lankojen tilaukseen liittyvät ohjeet lähetetään mukaan lähteville kouluille elokuussa. Neulonnan perustekniikat ja sukkien ohjeita löytyy Novitan verkkosivuilta kuvin ja videoin.

Tämän neulontahaasteen myötä haluamme innostaa kouluja tuomaan käsityön näkyväksi ja osaksi koulujen arkea. Samaan tapaan kuin kouluilla on muitakin välituntiaktiviteetteja, olisi hyvä järjestää neulontavälitunteja. On tärkeää, että oppilaat voivat neuloa muillakin kuin käsityötunneilla aina silloin, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Koulut voivat myös järjestää omia haasteitaan neulontaan liittyen, esim. Kaikki neuloo -tunti (vrt. Read hour).

Neulonnan iloa kaikille!

 

Vinkkejä neulomiseen
nainen lukee suunnistuskarttaa

Koulujen pihakartat

Sivustolta löydät koulujen pihakartat, jotka päivittyvät sitä mukaa kun karttoja saadaan tehtyä. Karttoja voi käyttää liikuntatunneilla tai vaikka liikuntaretkillä.

Koulujen pihakartat
kaksi lasta sukeltavat vedessä.

Alakoulun koululaisuinnit

Uinninopetus 1.-6. -luokille järjestetään liikuntapalvelujen kautta. Uintiaika on 60 minuuttia. Uintikertoja on 2 vuoroa luokkaa kohden. Opetus tapahtuu lastenaltaassa, kuntoaltaassa (25m) ja hyppyaltaassa.

Vuorot varataan lukujärjestykseen, joka on lähetetty koulun yhteyshenkilölle. Toiveena on, että koulut mahdollisuuksiensa mukaan pyrkivät järjestämään valvonnan sekä tyttöjen että poikien puolelle. Mikäli koulu ei pysty järjestämään valvontaa molemmille puolille erikseen, ilmoittaa opettaja asiasta saapuessaan uimahallin kassalle. Uimahallin henkilökunta valvoo ryhmää, jota opettaja ei voi itse valvoa.

Oppilaalle, joka tarvitsee liikunnassa erityistä tukea liikuntarajoitteen vuoksi ja jonka oma henkilökohtainen avustaja ei voi seurata esim. pukuhuoneeseen, voi pyytää lisäavustajaa. Uimahallin työntekijöiden on hyvä tietää liikuntarajoitteisista oppilaista etukäteen jotta tarvittavat välineet ja avustajat pystytään varmistamaan. Ota näissä tapauksissa 2 viikkoa ennen uintivuoroa yhteyttä johtavaan liikunnanohjaajaan Tommi Liimattaan.

Johtava liikunnanohjaaja
Tommi Liimatta
puhelin 040 801 6587
[email protected]

Tutoropettajat

Jokaisella koulupolulla oma harrastamisen ja liikkumisen (HALI) tutoropettajansa (15)​, joka edistää oman koulupolkunsa harrastamisen ja liikkumisen kehittämistä​. Tutoropettaja koordinoi koulupolkunsa koulujen yhdysopettajien ja apulaisrehtoreiden kanssa koulujen harrastustoimintaa lasten harrastustoiveet huomioiden​. Tutoropettaja koordinoi myös Lupa liikkua -tunteja ja jakaa oman koulupolkunsa tunnit opettajille.

Tutoropettajat
nainen ja mies kuntosalilla.

Kouluvalmentajat

Kouluvalmentaja on nuorten parissa viihtyvä, kuunteleva ja läsnäoleva aikuinen. Hän ennalta ehkäisee kiusaamista ja syrjäytymistä, kehittää harrastustoimintaa ja vahvistaa omalta osaltaan koulun ja kodin yhteistyötä. Kouluvalmentaja on läsnä siellä missä lapset ja nuoret ovat. Kouluvalmentajalla on myös tärkeä rooli oppilaiden osallisuuden vahvistamisessa. Kouluvalmentajan esimiehiä ovat  rehtori/apulaisrehtori.

Kouluvalmentajan tehtäviä:

Koulumotivaattori
Arjen tuki --> ei ajanvarauksia
Koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin tukija
Oppimisen tukeminen yksilöllisesti/ryhmäkohtaisesti

Koulujen harrastusvastaavat
lapset hyppivät maassa olevilla tikapuilla.

Tampereen harrastamisen ja liikkumisen portaat

Harrastamisen ja liikkumisen portaat