Aktiivinen koulu

Harrastamisen ja liikkumisen portaiden tarkoituksena on helpottaa harrastamisen ja liikkumisen kehittämistyötä koululla. Portaat on jaettu neljään eri teemaan: osallisuus, henkilöstön rooli, toimintaympäristö ja harrastaminen. Jokainen koulu voi tarkastella sekä kehittää oman koulun toimintaa portaiden avulla.

Todennäköistä on, että koulu on eri teemoissa eri portaalla. Lukuvuoden aikana kannattaa keskittyä siihen teemaan, jossa olette alimmalla portaalla. Pohtikaa käytännön toiminnan kautta mitä pitää tehdä, jotta saavutatte seuraavan portaan. Kirjatkaa käytännön toimet lukuvuosisuunnitelmaan teemoittain. Koko paketti yhdessä tulostettavassa tiedostossa.

Harrastamisen ja liikkumisen portaat

Ryhmä aikuisia.

Kehittäjäopettajat

Jokaisella koulupolulla oma kehittäjäopettaja (15)​, joka edistää oman koulupolkunsa harrastamisen ja liikkumisen kehittämistä​. Kehittäjäopettaja koordinoi koulupolkunsa koulujen yhdysopettajien ja apulaisrehtoreiden kanssa koulujen harrastustoimintaa lasten harrastustoiveet huomioiden​. Kehittäjäopettaja koordinoi myös Lupa liikkua -tunteja ja jakaa oman koulupolkunsa tunnit opettajille.

Kehittäjäopettajat
nainen ja mies kuntosalilla.

Kouluvalmentajat

Kouluvalmentaja on nuorten parissa viihtyvä, kuunteleva ja läsnäoleva aikuinen. Hän ennalta ehkäisee kiusaamista ja syrjäytymistä, kehittää harrastustoimintaa ja vahvistaa omalta osaltaan koulun ja kodin yhteistyötä. Kouluvalmentaja on läsnä siellä missä lapset ja nuoret ovat. Kouluvalmentajalla on myös tärkeä rooli oppilaiden osallisuuden vahvistamisessa. Kouluvalmentajan esimiehiä ovat  rehtori/apulaisrehtori.

Kouluvalmentajan tehtäviä:

Koulumotivaattori
Arjen tuki --> ei ajanvarauksia
Koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin tukija
Oppimisen tukeminen yksilöllisesti/ryhmäkohtaisesti

Koulujen harrastusvastaavat
nainen lukee suunnistuskarttaa

Koulujen pihakartat

Sivustolta löydät koulujen pihakartat, jotka päivittyvät sitä mukaa kun karttoja saadaan tehtyä. Karttoja voi käyttää liikuntatunneilla tai vaikka liikuntaretkillä.

Koulujen pihakartat
kaksi lasta sukeltavat vedessä.

Alakoulun koululaisuinnit

Uinninopetus 1.-6. -luokille järjestetään liikuntapalvelujen kautta. Uintiaika on 60 minuuttia. Uintikertoja on 2 vuoroa luokkaa kohden. Opetus tapahtuu lastenaltaassa, kuntoaltaassa (25m) ja hyppyaltaassa.

Vuorot varataan lukujärjestykseen, joka on lähetetty koulun yhteyshenkilölle. Toiveena on, että koulut mahdollisuuksiensa mukaan pyrkivät järjestämään valvonnan sekä tyttöjen että poikien puolelle. Mikäli koulu ei pysty järjestämään valvontaa molemmille puolille erikseen, ilmoittaa opettaja asiasta saapuessaan uimahallin kassalle. Uimahallin henkilökunta valvoo ryhmää, jota opettaja ei voi itse valvoa.

Oppilaalle, joka tarvitsee liikunnassa erityistä tukea liikuntarajoitteen vuoksi ja jonka oma henkilökohtainen avustaja ei voi seurata esim. pukuhuoneeseen, voi pyytää lisäavustajaa. Uimahallin työntekijöiden on hyvä tietää liikuntarajoitteisista oppilaista etukäteen jotta tarvittavat välineet ja avustajat pystytään varmistamaan. Ota näissä tapauksissa 2 viikkoa ennen uintivuoroa yhteyttä johtavaan liikunnanohjaajaan Tommi Liimattaan.

Johtava liikunnanohjaaja
Tommi Liimatta
puhelin 040 801 6587
[email protected]

lapset hyppivät maassa olevilla tikapuilla.

Tampereen harrastamisen ja liikkumisen portaat

Harrastamisen ja liikkumisen portaat