Aktiivinen koulu

nainen lukee suunnistuskarttaa

Koulujen pihakartat

Sivustolta löydät koulujen pihakartat, jotka päivittyvät sitä mukaa kun karttoja saadaan tehtyä. Karttoja voi käyttää liikuntatunneilla tai vaikka liikuntaretkillä.

Koulujen pihakartat
lapset hyppivät maassa olevilla tikapuilla

Tampereen harrastamisen ja liikkumisen portaat

Harrastamisen ja liikkumisen portaat

Harrastamisen ja liikkumisen portaiden tarkoituksena on helpottaa harrastamisen ja liikkumisen kehittämistyötä koululla. Portaat on jaettu neljään eri teemaan: osallisuus, henkilöstön rooli, toimintaympäristö ja harrastaminen. Jokainen koulu voi tarkastella sekä kehittää oman koulun toimintaa portaiden avulla.

Todennäköistä on, että koulu on eri teemoissa eri portaalla. Lukuvuoden aikana kannattaa keskittyä siihen teemaan, jossa olette alimmalla portaalla. Pohtikaa käytännön toiminnan kautta mitä pitää tehdä, jotta saavutatte seuraavan portaan. Kirjatkaa käytännön toimet lukuvuosisuunnitelmaan teemoittain. Koko paketti yhdessä tulostettavassa tiedostossa.

Harrastamisen ja liikkumisen portaat