Perusopetus

Lupa liikkua on manselainen tapa toteuttaa ja kehittää aktiivista koulupäivää. Lupa liikkua on jatkoa Liikkuva koulu -työlle. Tampere on aktiivisesti mukana  myös valtakunnallisessa Liikkuva koulu -työssä ja verkostoissa. Tämän sivun alta löydät perusopetusta koskevat liikkumisen ja harrastamisen asiat.