Sallit

Jokaisesta Tampereen päiväkodista on nimetty 1–2 Salli-yhdyshenkilöä (SALLI=Sapere, leikki ja liikunta) eli liikunta- ja hyvinvointiveturia, joiden tehtävänä on edistää liikkumisen ja hyvinvoinnin käytäntöjä yksiköissä. Sallit kokoontuvat säännöllisesti noin 2-4 kertaa lukuvuoden aikana kehittämisiltapäiviin joko alueellisesti tai yhteisesti koko kaupungin Sallien kesken. Näiden verkostotapaamisten tavoitteena on muun muassa osaamisen jakaminen sekä ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja keskusteleminen. Lisäksi heille järjestetään kohdennettuja koulutuksia. Sallit jakavat omissa päiväkodeissaan tietoa yhteisten tapaamisten sisällöistä.

Salleilla on oma sähköpostilista Ko_Vaka_SALLIT, jonka kautta tiedotetaan Salli-toiminnasta sekä mm. salleille suunnatuista koulutuksista. Tämä on Sallien ensisijainen viestintäkanava, joten kaikkien Sallien tulee huolehtia siitä, että kuuluu tälle listalle! Mikäli haluat liittyä listalle tai jäät pois Salli-toiminnasta, ilmoita asiasta Forms-lomakkeella. Salleille on myös oma Teams-työtila, jonne kerätään materiaalia teemaan liittyen.

SALLI-verkoston koordinaattorina toimii Saara Jyrkkä [email protected] / 040 806 3344.