Digitaalinen osaaminen

Video käsittelee varhaiskasvatuksessa tarvittavien digitaalisen osaamisen tietoja ja taitoja. Ohita video

Digitaalinen osaamiseen sisältyy taitoja ja valmiuksia, joita tarvitaan ajattelun, tekemisen ja vuorovaikutuksen välineenä digitaalisissa toimintaympäristöissä toimittaessa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa digitaalinen osaaminen näyttäytyy digitaalisuuden roolia tutkien ja havainnoiden.

Tämä toteutuu hyödyntämällä erilaisia digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä osana arjen toimintaa. Digivälineet ovat oivallinen työväline esimerkiksi osana dokumentointia, leikkejä, liikkumista sekä taiteellista kokeilemista ja tuottamista.

Henkilöstön tehtävänä on monipuolisten mahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi myös vastuullisuudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen. Lapsilla tulee olla varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa mahdollisuus harjoitella, kokeilla ja tuottaa erilaisia sisältöjä digitaalisia välineitä apuna käyttäen, yhdessä muiden lasten kanssa.

Lapsen digitaalisuuteen liittyvän ymmärryksen lisääminen toteutuu yhteistyössä kotien kanssa.

”Digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä hyödynnetään toiminnassa. Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde.”

TAMPEREEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA, S. 59

Digitaalisen osaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kokonaisuus muodostuu neljästä pääalueesta: Käytännön taidot ja oma tuottaminen, Turvallisuus ja vastuullisuus, Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely ja Vuorovaikutus.

Tutustu tarkemmin Digitaalisen osaamisen kokonaisuuteen ePerusteissa.

Lähde: Tekstin sisään linkitetyt sivustot.