Ohjelmointiosaaminen

Videolla käsitellään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa harjoiteltavia ohjelmointiosaamiseen liittyviä taitoja. Ohita video

Ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan monipuolisia ajattelun taitoja ja ymmärrystä digitaalisesta ohjelmoidusta maailmasta sekä siinä toimimisesta. Ohjelmointiosaaminen kattaa myös taidon oivaltaa, mitä kaikkea ohjelmoimalla voi saada aikaan.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan teknologiseen ympäristöön tutustumista ja ohjelmoinnissa tarvittavien perustaitojen ja valmiuksien harjoittelemista. Lapsia rohkaistaan ihmettelemään ja kysymään sekä pohtimaan itse vastauksia. Lisäksi arjessa havainnoidaan ja nimetään ympärillä olevaa teknologiaa ja laitteita sekä pohditaan niiden tarkoitusta ja toimintaa.

Ohjelmointiosaamiseen sisältyy myös loogisten ajattelun taito, kuten erilaiset luokittelutehtävät ja asioiden vertaileminen sekä annetun ohjeen mukaan toimiminen.

Kaikki tämä tapahtuu leikkien ja pelaten, yhdessä kokeillen ja ihmetellen sekä omia tuotoksia ideoimalla ja rakentelemalla.

”Ohjelmointiosaaminen varhaiskasvatuksessa liittyy kaikkeen arjen toimintaan. Kun lapsi ihmettelee, kysyy, tutkii, kokeilee, ratkaisee, nimeää, vertailee ja toimii ohjeen mukaan, hän harjoittelee ohjelmoinnin alkeita.”

TAMPEREEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA, S.38

Ohjelmointiosaamisen osakokonaisuus jakautuu kolmeen pääalueeseen: Ohjelmoinnillinen ajattelu, Tutkiva työskentely ja tuottaminen sekä Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen.

Tutustu tarkemmin Ohjelmointiosaamisen kokonaisuuteen ePerusteissa.

Lähde: Tekstin sisään linkitetyt sivustot.