Tekijänoikeudet ja käyttöluvat

Tekijänoikeudella tarkoitetaan luovan työn tekijälle syntyvää laissa säädettyä oikeutta päättää itse teoksensa käytöstä ja julkaisemisesta. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen luomisen yhteydessä eikä vaadi teoksen rekisteröintiä tai julkaisemista. Jos teoksella on useampi tekijä, tarvitaan teoksen käyttöön lupa jokaiselta tekijältä.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tulee huomioida, että jokaisella on iästä riippumatta tekijänoikeus tekemiinsä töihin. Myös lapsille itselleen on hyvä opettaa, että jokaisella on oikeus päättää tekemänsä teoksen käyttämisestä ja julkaisemisesta. Lupa työn käyttämisestä pyydetään kirjallisena lapsen huoltajalta. Työn esille laittamisesta tai julkaisusta olisi hyvä keskustella ikätasoisesti myös lapsen itsensä kanssa.

Alle on koottu tiivistetysti tärkeitä asioita erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen näkökulmasta. Sivun lopusta löytyy linkkivinkkejä lisätiedon pariin sekä ilmaisia kuva -ja musiikkipankkeja esimerkiksi videoissa, animaatioissa ja muussa lasten kanssa tuotettavassa mediassa hyödynnettäväksi.

Lisätietoa henkilöstölle Taskussa:

Musiikin käyttö ja streamaukset löytyy lisää tietoa ja koulutusmateriaalia tekijänoikeuksiin liittyen.

Kopioiminen 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä Opetushallituksen hankkima Kopioston kopiointilupa. Kopiointiluvalla saa kopioida, tulostaa ja skannata opetuskäyttöön artikkeleita, kuvia ja otteita painetuista ja digitaalisista julkaisuista sekä verkkosivuilta. Tähän liittyen on olemassa ohjeistus, jonka mukaan toimintavuoden aikana saa kopioida enintään 20 % julkaisusta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 20 sivua per julkaisu tai 20 kuvaa tai A4-kokoa vastaavaa sivua per verkkosivusto. 

Kopiointiluvalla ei saa kopioida työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja eikä kustantajan digitaalisia oppimateriaaleja ja digitaalisessa muodossa hankittuja nuotteja. Kustantajan digitaalisia oppimateriaaleja ja digitaalisia nuotteja saa käyttää niiden oman lisenssin ja käyttöehtojen mukaisesti. Se ei myöskään kumoa oikeudenhaltijan asettamia kieltoja. Teosta käytettäessä on hyvän tavan mukaista ilmoittaa tekijän nimi. 

Kuvat 

Verkossa on saatavilla paljon kuvamateriaalia. Kuvamateriaalia saa hyödyntää, mikäli oikeudenhaltija on sallinut sen Creative Commons -lisenssillä tai muulla vastaavalla avoimella lisenssillä. CC-lisensseissä on käyttöeroja, joten tulee olla tarkkana mitä kyseinen lisenssi sallii. Mikäli kuvan yhteydessä on Public domain -merkintä (CC0), on sen käyttö vapaasti sallittua. 

Kopioston kopiointiluvalla saa kopioida netistä kuvia kopiointiluvan ehtojen mukaisesti.

Televisio 

Opetushallitus on hankkinut varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle tv-ohjelmien käyttöluvan tv-ohjelmien esittämiseen ja tallentamiseen.  Lupa kattaa tv-ohjelmien tallentamisen ja esittämisen Yle TV1-, Yle TV2-, Yle Teema & Fem- ja MTV3-kanavilta. Edellä mainituilta kanavilta tallennettuja ohjelmia saa käyttää kahden vuoden ajan. Opetusohjelmia saa tallentaa pysyvään käyttöön. 

Lisäksi TV-ohjelmien käyttöluvalla saa esittää Yle Areenasta, Elävästä arkistosta ja maksuttomasta MTV Katsomosta TV-ohjelmia. Ohjelmien tallentaminen Yle Areenasta, Elävästä arkistosta ja MTV Katsomosta ei ole sallittua eikä lupa salli elokuvien esittämistä näistä palveluista. 

Opetushallituksen hankkima lupa ei koske elokuvia eikä mainoksia. Elokuvien esittäminen vaatii aina luvan.  

Musiikki 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa saa kuunnella, soittaa ja laulaa musiikkia ilman erillistä käyttölupaa. Tekijänoikeuslain sallimaa musiikin vapaata käyttöoikeutta täydentää kuntien tekemät Teoston ja Gramexin kuntasopimus. Kuntasopimus kattaa musiikin soittamisen ja esittämisen esimerkiksi päiväkodin järjestämässä juhlassa tai muussa tapahtumassa.  

Verkossa olevien suoratoistopalvelujen hyödyntäminen tapahtuu palvelun käyttöehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä esimerkiksi Spotifyn käyttöehdot määrittävät käytön vain henkilökohtaiseen käyttöön, joten sen soittaminen työkäytössä on käyttöehtojen vastaista. Teoston ja Gramexin kuntasopimukset kattavat päiväkodin ja oppilaitoksen juhlat ja itse järjestämät tapahtumat.

Musiikin liittäminen osaksi videota tai muuta esitystä muuhun kuin yksityiseen käyttöön edellyttää musiikin oikeudenhaltijan lupaa.  

Youtube 

Youtuben sisältöä saa käyttää opetuksen havainnollistamiseksi tietylle rajatulle henkilöpiirille tai suojatussa sähköisessä ympäristössä, jos käyttölupaa niiden esittämiseen ei ole lainkaan tai helposti saatavilla.  

Havainnollistamisella tarkoitetaan teoksen osien tai otteiden käyttöä. Jos teos on lyhyt, on sallittua käyttää kokonaista teosta. Sallittu pituus on arvioitava kussakin tilanteessa erikseen. Käyttöluvat ovat kuitenkin yhä ensisijainen keino teosten hyödyntämiseen. 

Lähteet: Tekstin sisään linkitetyt sivustot.

Päivitetty: 25.7.2023