Valokuvaamiseen ja videokuvaamiseen liittyvät ohjeet ja luvat

Kuvaaminen ja kuvien jakaminen ovat kaksi eri asiaa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pedagoginen dokumentointi on tärkeä toiminnan suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen työmenetelmä. Valokuvaaminen ja videokuvaaminen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämistä sekä opetuskäyttöä varten on lähtökohtaisesti sallittua, mutta asiasta kannattaa olla avoin huoltajille ja kertoa, mihin tarkoitukseen dokumentointia tehdään. Kuvien, videoiden, äänen ja tuotosten jakamiseen sen sijaan tarvitaan huoltajilta kirjallinen lupa.

Tampereen kaupungin vahaiskasvatussopimuksessa kysytään lupa lapsen kuvien ja tuotosten jakamiseen kasvunkansioissa. Lisäksi kaupungilla on erillinen kuvauslupapohja, jolla lupia kuvien jakamiseen voidaan pyytää laajemmin. Kuvia saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon lupa on pyydetty. Jos kuvaa halutaan käyttää muissa yhteyksissä, pitää siihen pyytää erillinen lupa. Huoltajien on tärkeää tietää, mihin tarkoitukseen kuvia käytetään ja mitä ollaan sopimassa. Huoltajilla on oikeus kieltää kuvien jakaminen tai perua jo aiemmin annettu lupa.

Kuvien ja videoiden jakamisessa kannattaa olla tarkka ja miettiä käyttötarkoitusta. Joissain yhteyksissä voi esimerkiksi olla hyvä jakaa vain kuvia, joissa lasten kasvot eivät näy suoraan ja näin suojata lasten yksityisyyttä. Huomioi, että lapsi voi olla tunnistettavissa myös ilman, että kasvot näkyvät, esimerkiksi vaatteiden perusteella, joten huoltajien lupa kuvien jakamiseen tarvitaan aina.  Koska yksityisyydensuoja kuuluu kaikille, myös lapsille, on huoltajien hyvä keskustella kuvaamisasiasta lapsen kanssa. Jos lapsi ikänsä ja kehitystasonsa puolesta ymmärtää asian merkityksen, myös häneltä olisi hyvä kysyä suostumus.

Päiväkodin ja esiopetuksen tapahtumat eivät ole yksityisiä tilaisuuksia eikä kuvaamista siten lähtökohtaisesti voida kieltää. Tapahtumissa vieraana olevat ovat itse vastuussa tietosuojan toteutumisesta, jos he esimerkiksi julkaisevat kuvan tai videon. Kuvan tai videon jakajan tulisi siis itse varmistua, että suostumus kuva- tai videomateriaalin jakamiseen on saatu. Päiväkodin ja esiopetuksen toimesta otettujen kuvien ja videoiden julkaisuun tulee pyytää huoltajilta aina lupa.

Lisätietoa henkilöstölle Taskussa:

Kuvaaminen, kuvien hankinta ja käyttö

Kuvauslupalomakkeen sosiaalisen median näkökulmasta muotoiltu versio