DIGI-vastaavat

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa työntekijäkokemusta vahvistetaan tukemalla ammattitaidon kehittämistä perustehtävän ohessa. Henkilöstön osaamista hyödynnetään yksikkö- ja kaupunkitasoisessa pedagogisessa kehittämisessä erilaisten vastuutehtävien kautta (Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma, s. 44).

Jokaisessa yksikössä toimii KUKA (Kulttuurikasvatus)-, KETU (Kestävä tulevaisuus)-, SALLI (Liikunta- ja ruokakasvatus)- ja DIGI-vastaavat (Digitaalinen osaaminen), joiden tehtävänä on toimia yhteistyössä yksiköiden pedagogista toimintaa kehittäen.

Toimintakauden alkaessa on tärkeää, että jokainen vastuuhenkilö käy itse ilmoittamassa tietonsa johtajalta saatavaan Forms-linkkiin. Ilmoittautumalla pääsee mukaan Teamsissa olevaan kohtaamispaikkaan sekä yhteystiedot lisätään sähköpostilistalle ajankohtaisista asioista ilmoittamista varten. Linkki löytyy myös kuukausittain lähetettävistä Vaka-uutisista. Muutokset vastuuhenkilöissä ilmoitetaan samalla lomakkeella, eli mikäli lopetat vastuuhenkilönä toimimisen, ilmoitathan siitä täyttämällä lomakkeen.

DIGI-vastaavien tehtävänkuva

DIGI-vastaavan tehtävänkuvaan kuuluu edistää henkilöstön myönteistä suhtautumista digipedagogiikkaan sekä toimia pedagogisena tukena yksikön digiasioissa. Lisäksi DIGI-vastaava toimii ajankohtaisen osaamisen ja tiedon välittäjänä yksikön muulle henkilöstölle.

Vastuuhenkilöitä voi olla useampikin, mikäli yksikön koko sitä edellyttää tai halutaan esimerkiksi hyödyntää työparityöskentelyä.

”Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa työntekijäkokemusta vahvistetaan tukemalla ammattitaidon kehittämistä perustehtävän ohessa. Henkilöstön osaamista hyödynnetään yksikkö- ja kaupunkitasoisessa pedagogisessa kehittämisessä erilaisten vastuutehtävien kautta.”

TAMPEREEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA, S.44

Mitä hyötyä toiminnasta on yksikölle ja DIGI-vastaavalle itselleen?

Vastuuhenkilöillä on oma Teams-kohtaamispaikka, jossa on mahdollista verkostoitua ja suunnitella toimintaa yhdessä muiden kanssa. Mukana Teamsissa ovat KETU/KUKA/SALLI- ja DIGI-vastaavat, joten yhteistyöstä on helppo sopia myös muiden kokonaisuuksien vastaavien kanssa. Teamisissa jaetaan myös tietoa tulevista koulutuksista ja sinne tallennetaan koulutus- ja tapaamismuistiot.

Lisäksi vastuuhenkilöille järjestetään Teams- ja livetapaamisia 3-5 kertaa vuodessa. Tapaamisissa käydään läpi ajankohtaisia asioita, jaetaan kokemuksia ja kouluttaudutaan mielenkiintoisten teemojen äärellä.

Kun vastuuhenkilöiden työskentely yksiköissä mahdollistuu, vahvistaa se varhaiskasvatussuunnitelman- ja esiopetuksen opetussuunnitelman sisältöjen tavoitteellista toteutumista. Vastaavien työtä yksiköissä tukee vastuuhenkilöiden tapaamisiin osallistumisen mahdollistaminen sekä myönteinen asenne vastaavien tekemää työtä kohtaan. Olisi myös hyvä löytää säännöllisesti aikaa aihealueista keskustelemiseen ja tiedon jakamiseen.

Mikäli jotain kysyttävää DIGI-vastaavana toimisesta ilmenee, voit ottaa yhteyttä [email protected].