Digitaidot

Henkilöstön digitaalinen osaaminen perustuu varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman määrittelemiin pedagogisiin tavoitteisiin. Henkilöstön tulee toimia lasten digitaalista oppimista tukien sekä innostaa ja mahdollistaa erilaisten digivälineiden ja tuottamisen kokeilut. Lisäksi on tärkeää huolehtia lasten turvallisesta, vastuullisesta ja ergonomisesta digivälineiden käytöstä sekä toimia esimerkillisesti niiden käytön suhteen.

Jotta henkilöstö voi tukea lasten digitaitojen kehitystä ja hyödyntää digivälineitä osana pedagogista toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman velvoittamalla tavalla, tulee heidän omien taitojensa olla ajan tasaisia. Lisäksi henkilöstön on tärkeää suhtautua digitaalisuuteen myönteisesti ja olla uteliaita sen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan.

”Digitaalinen osaaminen ja digitaalisen teknologian hyödyntäminen on osa varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogista työtä. Henkilöstö käyttää monipuolisia digitaalisia mahdollisuuksia toiminnassaan. Heillä tulee olla laitteiden käyttämiseen liittyvää osaamista, joka on edellytys kehittyneelle pedagogiikalle ja toimintakulttuurille.”

Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma s.44