Digihyvinvointi

Digihyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumista digitaalisessa media-arjessa. Digihyvinvointiin on tärkeää kiinnittää huomiota, sillä nykyään erilaiset laitteet ja sovellukset sekä informaatiotulva ovat hyvin tavallisia niin lasten kuin aikuisten elämässä. Täten myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on hyvä harjoitella taitoja, joiden avulla hyvinvointia voi ylläpitää ja edistää.

Digihyvinvoinnin tavoitteena on tasapainoinen media-arki. Tämä toteutuu tarkastelemalla median käytön laatua ja määrää suhteessa psyykkiseen-, fyysiseen- ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suhteen tasapainoa pystyy säätelemään mm. lepäämällä ja nukkumalla riittävästi, kiinnittämällä huomiota teknisiin käyttötaitoihin ja ergonomiaan, tauottamalla, kuntoilemalla ja harjoittelemalla itsesäätelyn- ja ajanhallinnan taitoja.

Tärkeä tekijä on myös kriittinen medialukutaito, sillä erilaisten mediasisältöjen kriittisen tarkastelun ja arvioinnin lisäksi on tärkeää olla myös kriittinen omaa median käyttöä kohtaan: millaisia tunteita median käyttö herättää, miten se vaikuttaa itseen ja minkälaista toimintaa se saa aikaan?

Mediakasvatusseura on tehnyt materiaalin nimeltä Vanhempainilta: Kohti tasapainoista digiarkea. Materiaali tarjoaa vinkkejä, miten lapsen myönteistä median käyttöä voi tukea niin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kuin kotona. Kuva on poimittu materiaalista.

Digihyvinvointi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa digivälineitä hyödynnetään pedagogiikan toteuttamisen välineenä. Henkilöstö on aina tietoinen mitä lapset välineillä tekevät ja minkälaista sisältöä heidän saatavillaan on. Vaikka käyttö on tavoitteellista ja oppimista edistävää, on silti tarpeen kiinnittää huomiota digihyvinvointiin liittyviin tekijöihin.

Alla listattuna muutamia digihyvinvointia edistäviä vinkkejä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa huomioitavaksi:

 • Digihyvinvointiin liittyvistä asioista keskusteleminen
  • Ergonomisten työasentojen harjoitteleminen
   • Työskentelyasennon vaihtaminen
    • Toiminnan tauotus – pieniä hetkiä kerrallaan
     • Liikunnallisten tehtävien ja sovellusten hyödyntäminen
      • Äänen ja kirkkauden säätämisen harjoitteleminen
       • Sopivan digivälineen äänen toistotason harjoitteleminen: kavereiden huomioiminen, kuulokkeiden käyttö…

        ”Lasten elämään liittyvää mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi.”

        TAMPEREEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA S.68

        Lähteet:

        Digitaalisen osaamisen kuvaukset – ePerusteet (opintopolku.fi)

        Tekstin sisään linkitetyt sivustot.