Medialukutaito

Video käsittelee varhaiskasvatuksessa tarvittavia medialukutaitoon liittyviä taitoja. Ohita video

Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa käyttää mediavälineitä ja toimia turvallisesti ja vastuullisesti median parissa. Medialukutaito kattaa siis niin median käyttämisen, lukemisen, ymmärtämisen, tulkitsemisen kuin kriittisen arvioinnin taidot.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa medialukutaidon harjoitteleminen näyttäytyy ihmettelemisenä, kokeilemisena ja eläytymisenä sekä erilaisissa leikeissä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin (mm. kuvat, äänet, tekstit), mediavälineisiin (mm. sanoma- ja aikakauslehdet, televisio, kamera, tabletit, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet) ja mediasisältöihin (mm. televisio-ohjelmat, valokuvat, lehtiartikkelit, kirjat, verkkosivut, sovellukset).

Lasten kanssa voidaan tuottaa mediaa leikin keinoin, luovaan itseilmaisuun rohkaisten. Mediaa voidaan hyödyntää myös tiedon etsimisen välineenä sekä viestinnän ja dokumentoinnin välineenä.

”Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi.”

TAMPEREEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA, S. 69

Medialukutaidon osakokonaisuus jakautuu kolmeen pääalueeseen: Median tulkinta ja arviointi, Median tuottaminen ja Toiminta mediaympäristöissä.

Tutustu tarkemmin Medialukutaidon kokonaisuuteen ePerusteissa.

Lähde: Tekstin sisään linkitetyt sivustot.