Sosiaalinen media

Tampereen kaupungin somekanavilla viestitään seuraajille ajankohtaisista asioista sekä muista mielenkiintoisista kyseistä sidosryhmää kiinnostavista asioista.

Somekanavien tulee noudattaa Tampereen kaupungin strategiaa ja viestintälinjauksia sekä kaupungin visuaalista brändiä. Tampereen kaupungin toimintaperiaatteet sosiaalisen median käytöstä ja henkilöstön toiminnasta on linjattu Konsernimääräyksessä. Lisäksi viestintä on koonnut henkilöstön käyttöön Somekanavan ylläpitäjän muistilistan. Näitä ohjeita tulee noudattaa esimerkiksi julkista tiliä yksikölle perustettaessa.

Sosiaalisessa mediassa tulee toimia aina tietoturva ja tietosuoja, tekijänoikeudet sekä saavutettavuus huomioiden.

Lisätietoja henkilöstölle Taskussa:

Viestintä

Sosiaalinen media.

Tampereen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen some-kanavat

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on oma YouTube-kanava sekä Instagram -tili. Tileillä julkaistaan kuulumisia varhaiskasvatus -ja esiopetusyksiköistä sekä nostetaan esiin muita mielenkiintoisia ja ajankohtaisia teemoja.

Mikäli sinulla on mielessäsi jokin juttuaihe tai haluaisit lähettää materiaalia tilillä julkaistavaksi, ota yhteyttä matalalla kynnyksellä [email protected].

Kaupungin muut some-kanavat

Kaupungilla on koko kaupungin nimissä Facebook-sivu, Twitter-profiili, Instagram-profiili, YouTube-kanava ja LinkedIn-sivu. Lisäksi useilla kaupungin toimintayksiköillä ja projekteilla on omia sosiaalisen median palveluja käytössään.

Listauksen Tampereen kaupungin sosiaalisen median kanavista löydät Kaupunki sosiaalisessa mediassa -sivulta.

Yksikön oman kanavan perustaminen

Yksiköt voivat perustaa myös oman some-kanavan. Ennen kanavan perustamista tulee johtajan kanssa käydä yhdessä läpi alla olevat ohjeistukset sekä Instagram-tilin perustamisessa huomioitavaa -materiaali ja täyttää e-lomake Tahdon työhön liittyvän SOME-kanavan!. Lisäksi lasten kuvauslupien kanssa tulee olla erittäin huolellinen.

Lisätietoja henkilöstölle Taskussa:

Lomake lasten kuvauslupien kysymiseen

Instagram-tilin perustamisessa huomioitavaa -materiaali ja e-lomake Tahdon työhön liittyvän SOME-kanavan!

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median käyttö Tampereen kaupungilla -konsernimääräys

Somekanavan ylläpitäjän muistilista