Materiaalipankki

Digivälineet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia muun muassa lasten kanssa tuottamiseen, leikkimiseen, tutkimiseen, ihmettelemiseen ja liikkumiseen. Esimerkiksi kameran, videokuvan tai nauhurin hyödyntäminen osana leikkejä, liikkumista, retkeilyä tai satuhetkenä, tarjoaa se ulottuvuuksia toiminnalle. Mukaan toimintaan voi ottaa myös erilaisia sovelluksia, QR-koodeja, robotteja. Myös ilman digivälineitäkin pääsee pitkälle.

Vinkit-sivulta löydät kootusti erilaisia vinkkejä digivälineiden hyödyntämiseen osana kokopäiväpedagogiikkaa. Oma osionsa on myös ilman laitteita toteutettavalle toiminnalle.

”Digitaalisen toimintakulttuurin vakiinnuttamiseksi varhaiskasvatusta järjestävän tahon tulee lisätä henkilöstön osaamista sekä taata tarvittava laitemäärä varhaiskasvatuksen yksiköissä.”

TAMPEREEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA, S. 44