Valokuvat ja videot

Valo- ja videokuvaamisen kautta medialukutaito on helppoa ottaa osaksi varhaiskasvatuksen arkea: alkuun päästäksenne tarvitsette vain kameran ja uteliaat mielet! Varhaiskasvatuksessa käytettävät kamerat löytyvät yleensä tableteista tai puhelimista.

Tutustuminen kameran käyttöön on hyvä aloittaa vapaasti kuvaamalla ja ohjaamalla lapsia kameran oikeanlaiseen käyttöön, jolloin he saavat varmuutta kameran kanssa toimimiseen. Myös tabletin tai puhelimen oikeanlaisesta käsittelystä on syytä käydä yhteistä keskustelua. Tämän jälkeen lapsille voi antaa esimerkiksi erilaisia kuvaustehtäviä. Apuna voi myös käyttää tekemiämme tehtäväalustoja.

Kuvaamista kannattaa hyödyntää monipuolisesti osana opetusta ja pedagogista dokumentointia. Lapset oppivat kuvaamisen yleensä helposti, ja heidän kauttaan on mahdollista törmätä uudenlaisiin näkö- ja kuvakulmiin. Lasten ottamia kuvia tarkastellessa aikuinenkin voi oppia uusia asioita ja huomata miltä kuvauskohteet näyttävät lasten tasolta. Lasten mielikuvitus ja rohkeus kokeilla erilaisia ideoita näkyy myös kuvatessa; he näkevät asioita, joita aikuinen ei välttämättä näe. Huoltajatkin yleensä ilahtuvat ja yllättyvät oman lapsensa ottamista kuvista.

Valo- ja videokuvaamalla voidaan myös tuottaa erilaisia mediasisältöjä yhteisöllisesti prosessimaisen tekemisen kautta: suunnittelun ja ideoinnin kautta edetään tuottamiseen, ja lopulta tuotoksen tarkasteluun ja siitä keskusteluun. Kuvaaminen siis tukee kaiken tasoisten oppijoiden itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja, minkä lisäksi se yhdistää ja luo vuorovaikutusta lasten ja aikuisten välille.

Kamerakynäpedagogiikka

Kamerakynäpedagogiikassa älypuhelimen tai tabletin videokameraa käytetään kynään verrattavana oppimisen välineenä. Kamerakynäpedagogiikassa kameraa voidaan hyödyntää muun muassa itseilmaisuun, ympäristön havainnointiin tai vuorovaikutuksen välineenä.

Työskentely etenee siten, että aikuinen antaa lapsille kuvaustehtävän, jonka lapset kuvaavat eli suorittavat tehtävän. Tämän jälkeen otetut kuvat katsellaan ja niistä keskustellaan. Kuvia voi hyödyntää muussakin työskentelyssä, mutta halutessaan ne voi myös poistaa keskustelun päätteeksi.

Lue lisää kamerakynäpedagogiikasta: Kamerakynän pedagogiikka: opettajan opas, Kamerakynän pedagogiikka: Videokamera oppimisen välineenä (Mystinen portaali)

Etsi ja valokuvaa -tehtäväpohja

Etsi ja valokuvaa -tehtävät

Valokuvaustehtävät ovat hyvä keino havainnoida, miten lapset asiat näkevät ja miten he haluavat kuvata ympäristöstään. Apuvälineeksi havainnointiin löytyy alta erilaisia Etsi ja valokuvaa -tehtäväpohjia. Voit hyödyntää niitä tai saada esimerkeistä inspiraatiota tehdä omia tehtäväpohjia.

Tehtäviä voi tehdä niin, että kaikilla lapsilla on oma kuvausväline tai parityöskentelynä, jolloin parilla on yhteinen kuvausväline ja kuvauslappu. Parityöskentely harjoittaa samalla vuorovaikutustaitoja ja oman vuoron odottamista.

 Tehtävien teko onnistuu myös ryhmänä, jos on esimerkiksi vain yksi laite, jolla kuvata. Tällöin kaikki havainnoivat esimerkiksi retkeltä tiettyjä asioita ja napataan kuva, kun niitä löydetään.

Tärkeä osa valokuvaustehtäviä, on kuvien läpikäynti. Käykää tehtävän jälkeen läpi mitä kukakin on kuvannut ja muut voivat arvuutella, mikä tehtävänannoista on ollut kyseessä.

Supersankarikortit 

Tutustukaa yhdessä supersankareihin tai arjessa näkyviin mediahahmoihin ja heidän supervoimiinsa. Miettikää millainen voisi olla oma supersankari, ja mikä olisi sen supervoima sekä superliike. Kuvatkaa superliike ja kertokaa, miten se toimii ja millaisissa tilanteissa sitä voi käyttää. Tehkää supervoimista ja -liikkeistä omat supersankarikortit tai vaikka supersankaritietokirja. 

Tunnekortit 

Tutustukaa eri tunteisiin sekä siihen, miltä ne näyttävät ja tuntuvat. Peili on hyvä apuväline eri tunteiden ilmeitä tutkiessa. Kuvatkaa yhdessä omat tunnekortit, tulostakaa ja laminoikaa ne jatkokäyttöä varten. Jokaiselle lapselle voidaan tehdä omat kortit, jolloin niitä voidaan käyttää ilmaisemaan omia tunteita, esittämään mielipide tai vaikka tarinan kerrontaan. Halutessa voi tehdä myös koko ryhmälle yhteiset kortit. 

Esineet piilosilla 

Lapset toimivat pareittain ja heille annetaan esine, jonka toinen parista piilottaa. Hän joko valo- tai videokuvaa piilopaikasta vihjeen. Toinen parista etsii esineen kuvan perusteella. Kun esine löytyy, vaihdetaan piilottajaa ja etsijää. Piilottamiseen voi olla myöskin ohje, esimerkiksi: piilota esine jonkin alle tai päälle. 

Mikä sun lempi paikka on? 

Lapsia pyydetään miettimään, mikä on heidän lempipaikkansa päiväkodissa (tai oman ryhmän tiloissa). Lapset kuvaavat paikasta lyhyen videon. Lopuksi keräännytään yhdessä katsomaan videot ja jokainen saa kertoa, miksi lapsi viihtyy juuri kyseisessä paikassa. Tehtävänä voi olla myös kuvata esimerkiksi lempilelu tai –leikki. Samalla kun tehtävä vahvistaa lapsen itseilmaisua, se myös antaa arvokasta tietoa aikuisille toimintaympäristön kehittämisen tueksi ja lasten mielenkiinnon kohteiden havainnoimiseksi.  

Tehdään oma kirja! 

Onko teillä suunnitteilla retki lähiluontoon tai kenties museoon? Koostakaa seikkailustanne kirja! Kirjan kokoamisessa kannattaa hyödyntää lasten itse ottamia valokuvia. Papunetin ilmaisella Papuri-kirjatyökalulla voitte luoda kirjan omalle ryhmällenne tai vaikka jokaiselle lapselle erikseen. Samalla voitte käsitellä sitä, kuinka myös lasten lukemat kirjat ja media ylipäätään on ihmisten tuottamaa ja niihin liittyy aina jokin näkökulma. Pohtikaa lasten kanssa myös sitä, onko kaikki kirjoissa ja mediassa olevat asiat totta? 

Tästä pääset tutustumaan Papuri-kirjatyökaluun.