Digiturvataidot

Lasten kanssa tulee harjoitella digiturvataitoja jo varhaiskasvatusiässä, jotta niistä tulee luonnollinen osa lapsen elämää jo ennen laitteiden itsenäisen käytön aloittamista.

Henkilöstön ja huoltajien tehtävänä on tutkia lasten kanssa erilaisia digiympäristöjä ja harjoitella turvallista laitteiden käyttöä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapset käyttävät digivälineitä kasvattajien valvonnassa, joten digitaalinen turvallisuus edellyttää henkilöstön tietoisuutta tietosuoja- ja turvaohjeista.

Aikuisten pitää olla ajan tasalla siitä, minkälaiset asiat ja pelit lapsia kiinnostavat ja mitä ne pitävät sisällään. Digiympäristöistä ja niihin liittyvistä kokemuksista onkin tärkeää keskustella yhdessä lasten kanssa. Samalla on hyvä käsitellä kuvien ottamiseen, omaan keholliseen koskemattomuuteen ja häirintään liittyviä aiheita. Lapselle on tärkeää opettaa, että kaikesta pelottavasta ja hämmentävästä on puhuttava turvalliselle ja luotettavalle aikuiselle.

”Lasten kanssa keskustellaan turvallisesta median käytöstä, ikärajoista sekä oman toiminnan vaikutuksista toisiin ja rohkaistaan kertomaan kokemuksistaan ja tunteistaan.”

Tampereen varhaiskasvatussuunnitelma s. 38

Ikäraja -ja sisältösymbolit

Ikärajojen tarkoituksena on suojella lapsia haitallisilta sisällöiltä. Sopivan sisällön varmistamiseksi ikäraja- ja sisältösymbolit ohjaavat valitsemaan lapsille sopivaa mediasisältöä. Ikärajasymboli kertoo minkä ikäisille lapsille ohjelma soveltuu ja sisältösymbolit kuvaavat minkälaisten lapsille haitalliksi arvioitujen sisältöjen vuoksi ohjelmalle on asetettu ikäraja.

Elokuvien ja televisio-ohjelmien lisäksi myös digitaalisille peleille on asetettu sisältöä kuvaavat PEGI-merkinnät (Pan European Game Information). Pelien ikäsuositukset ja -rajat perustuvat pelien haitallisuuteen.

Lähteet:

Ikärajasymbolit -kuva: KAVI

Tekstin sisään linkitetyt sivustot.