Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -infopaketti koteihin

Digi-ihana vaka ja esiopetus -sivuston oheismateriaalina on julkaistu pienten lasten huoltajille suunnattu Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -infopaketti koteihin (pdf). Infopaketti sisältää tiivistetysti tietoa digisuunnitelmassa käsiteltävistä sisällöistä sekä lisäksi kotien näkökulmasta koottuja linkkivinkkejä.

Infopaketin on tarkoituksena on tehdä tutuksi sitä, miksi ja miten varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa harjoitellaan digitaitoja sekä miten niitä voi kotona harjoitella.

Infopakettia voi käyttää apuna esimerkiksi vanhempainiltaa pitäessä tai muuten huoltajien kanssa digiasioista keskustellessa. Materiaali löytyy myös tampere.fi -sivuilta Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavat suunnitelmat -otsikon alta.