Henkilöstön digiosaamisen portaat

Henkilöstön digiosaamisen portaat kuvastavat henkilöstöltä edellytettäviä perustaitoja sekä kehittyneempää osaamista. Taidot liittyvät digivälineiden käyttöön, sovellusten hallintaan, tiedolliseen osaamiseen sekä tiedon ja osaamisen pedagogiseen hyödyntämiseen.

1.portaalle on koottu sellaiset taidot, jotka jokaisen olisi hyvä hallita päivittäisten asioiden hoitamisen ja digipedagogiikan toteuttamisen näkökulmasta. Mikäli havaitset digitaitojesi olevan puutteelliset, asian kanssa ei tarvitse jäädä yksin – apua ja koulutusta on saatavilla. kts. Henkilöstön digiosaamisen kehittäminen.

Uusia asioita voi ja kannattaa harjoitella askel kerrallaan – kaikkea ei tarvitse hallita heti. On kuitenkin hyvä suhtautua asiaan uteliaasti ja rohkeasti, sillä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukainen toiminta edellyttää perustaitojen hallintaa.

Henkilöstön digiosaamisen portaiden tulostettavaa versiota voi hyödyntää osaamisen kehittämisen apuna esimerkiksi osaamisen suunnittelun tukena tai vaikka esihenkilön tai Digiohjaajien kanssa keskustellessa.

Kaksi aikuista nousee ylös Pispalan kuntoportaita.

Mille portaalle asettaisit itsesi tällä hetkellä? Millaisia taitoja sinun tulisi seuraavaksi harjoitella?

  • Tiedän, että varhaiskasvatussuunnitelma/esiopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa jokaista henkilöstön jäsentä osallistumaan lasten digitaitojen vahvistamiseen.
  • Olen kuullut puhuttavan Uusista lukutaidoista.
  • Osaan kirjautua tunnuksillani sisään tietokoneelle. Osaan kirjautua ulos tietokoneelta.
  • Osaan avata eVaka -sovelluksen ja tarkastaa lasten sisään -ja uloskirjaukset sekä oman työaikani.
  • Osaan lukea ja lähettää sähköpostia.
  • Osaan tulostaa haluamani tiedoston.
  • Osaan tallentaa tiedoston Onedriveen.
  • Osaan etsiä internetistä tietoa hakukonetta hyödyntäen.
  • Selviydyn Microsoft Teamsin alkeista (mm. kokoukseen liittyminen, kokouskäytänteiden alkeet, tiedostoon lisätyn asiakirjan avaaminen)
  • Hallitsen Microsoft Word -ohjelmiston alkeet (mm. asiakirjan luominen ja tekstin kirjoittaminen, kuvan liittäminen, fontin/värin vaihto)
  • Olen tutustunut yksikössäni oleviin digivälineisiin ja tiedän missä niitä säilytetään.
  • Osaan hyödyntää osaa yksikkömme digivälineistä yhdessä lasten kanssa.
  • Tiedän tärkeimmät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietosuojaa koskevat ohjeet ja osaan toimia niiden mukaisesti.
  • Tunnen tekijänoikeussäännökset.
  • Suhtaudun myönteisesti digiosaamiseni kehittämiseen. Pyydän tarvittaessa apua työkavereilta ja esimieheltäni.
  • Tiedän, mitä varhaiskasvatussuunnitelmassa/esiopetuksen opetussuunnitelmassa sanotaan lasten digitaalisen osaamisen kehittämisestä.
  • Olen tutustunut Uusien lukutaitojen sisältöihin.
  • Tunnen Tampereella käytössä olevat sivustot ja sovellukset (mm. tampere.fi, Tasku, Essi, Eeventti) ja hallitsen niiden peruskäytön.
  • Osaan liittää sähköpostiin kuvan ja liitetiedoston.
  • Käytän sujuvasti Microsoft Wordia.
  • Hallitsen Teamsin peruskäytön ja kokouskäytänteet.
  • Osaan ottaa puhelimella/tabletilla valokuvia/videokuvaa.
  • Osaan käyttää älytaulua ja yksikössäni olevaa robotiikkaa (mm. Bee-bot).
  • Osaan siirtää valokuvat puhelimesta/tabletista tietokoneelle.
  • Osaan hyödyntää tablettia lasten kanssa, mutta tarvitsen vielä tukea sen pedagogiseen käyttöön.
  • Tiedän mistä löydän muiden luomia erilaisia mediasisältöjä, mutta kaipaan vielä tukea niiden pedagogiseen hyödyntämiseen.
  • Osaan hyödyntää puhelinta ja tablettia pedagogisen dokumentoinnin välineenä.
  • Olen innokas osallistumaan koulutuksiin, ja päivittämään digiosaamistani, jotta osaamiseni pysyy ajan tasalla ja saan uusia ideoita lasten digitaitojen tukemiseen.
  • Edistän myönteistä ilmapiiriä työyhteisöni digitaalisen osaamisen suhteen.
  • Ymmärrän ja osaan soveltaa varhaiskasvatussuunnitelman/esiopetuksen opetussuunnitelman lasten digitaalisen osaamisen ja Uusien lukutaitojen sisältöjä erilaisissa pedagogisissa toiminnoissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissä.
  • Osaan muokata valokuvia.
  • Osaan käyttää monipuolisesti älytaulua ja yksikössäni olevaa robotiikkaa.
  • Osaan hyödyntää eri sovelluksia pedagogisen dokumentoinnin työvälineenä (esim. eVaka, Sway, Instagram).
  • Osaan hyödyntää muiden luomia mediasisältöjä osana pedagogista toimintaa.
  • Osaan hyödyntää valokuvia, videokuvaa ja/tai erilaisia sovelluksia oppimisen välineenä (mm. kamerakynäpedagogiikka, QR-koodit).
  • Osaan soveltaa monipuolisesti varhaiskasvatussuunnitelman/esiopetuksen opetussuunnitelman lasten digitaalisen osaamisen ja Uusien lukutaitojen sisältöjä pedagogisessa toiminnassa.
  • Osaan luoda erilaisia mediasisältöjä (esim. animaatio, omat kuvakirjat) sovelluksia hyödyntäen.
  • Käytän luontevasti saatavilla olevia digivälineitä osana suunnitelmallista ja monipuolista pedagogista toimintaa.
  • Osaan päivittää sisältöä iDiD -infonäytölle.
  • Olen innokas kouluttautumaan ja olen kiinnostunut digitaalisuuden tulevaisuuden suunnista.
  • Jaan aktiivisesti omaa osaamistani työyhteisössäni ja mahdollisuuksien mukaan myös muiden yksiköiden henkilöstön osaamisen kehittymiseksi.