Käsi kädessä digimaailmassa

Lapsi ottaa dublopalikoista valokuvaa tabletilla yhdessä aikuisen kanssa.

Digitaalinen maailma on vahvasti läsnä lasten arjessa ja pienten digipedagogiikka puhuttaa paljon

Digitaalinen maailma on vahvasti läsnä lasten arjessa ja pienten digipedagogiikka puhuttaa paljon. Mietitään, että onko se tarpeellista tai miten sitä voisi turvallisesti toteuttaa lasten kanssa. Se koetaan haastavana ja se saa aikaan vahvojakin mielipiteitä. On tärkeää kuitenkin muistaa, että digipedagogiikka ei tarkoita vain laitteiden käyttöä.

Digipedagogiikka voi tarjota laadukkaita oppimiskokemuksia, jotka tukevat niin kielenkehitystä, motorisia taitoja kuin sosiaalista vuorovaikutustakin. Yhdessä aikuisen kanssa tutustutaan, ihmetellään ja tutkitaan asioita sekä leikitään. Digivälineet voivat täydentää näitä toimintoja tarpeen mukaan.

Medialukutaitoa voidaan harjoitella alle 3-vuotiaiden kanssa esimerkiksi tutustumalla kirjoihin. Niitä luetaan, tutkitaan ja sanoitetaan niissä olevia kuvia ja tapahtumia. Lapsia kiinnostavia aiheita voidaan myös tutkia lisää tabletilta. Lasten kanssa voidaan kuunnella äänikirjoja sekä erilaisia ääniä ja miettiä miltä äänet kuulostavat. Ääniä voidaan tehdä myös itse vaikkapa omaa kehoa hyödyntäen ja nauhoittaa niitä.

Ohjelmoinnillinen ajattelu kehittyy, kun lajitellaan esimerkiksi esineitä värin mukaan tai kerätään leluja niiden omille paikoilleen. Asioiden, esineiden ja tapahtumien sanoittaminen on arkipäivää pienten kanssa toimiessa. Myös digitaalisten laitteiden nimeäminen on tärkeää.

Palikka- tai legoleikissä aikuinen voi mallintaa vaikkapa tornin, jonka lapset sitten rakentavat samanlaiseksi. Aikuisen kanssa voidaan ottaa yhdessä valokuvia ja tehdä erilaisia valokuvaustehtäviä. Kuvien katselu on tärkeä ja lapsille mieluisin osio tässä harjoittelussa.  

Lasten digitaalinen osaaminen ei kehity itsestään ja siihen tarvitaan aina aikuisen tukea. Aikuisen vastuulla on tutustua sovelluksiin ja materiaaleihin ennen niiden käyttöä lasten kanssa. Uuden oppiminen yhdessä iloiten kantaa pitkälle myös digipedagogiikassa.

Katso myös videomme aiheesta pienten lasten digipedagogiikka.

Rohkeasti kokeilemaan!

Digiohjaaja Sanna