Digihankkeen jäähyväiset

Kuva hanketyöntekijöistä, joilla on animoidut vartalot.

Hankkeemme käynnistyessä olimme tilanteessa, jossa kuusi toisilleen täysin tuntematonta astui uuden eteen sekä uuden työnkuvan, uusien työkavereiden että myös uuden aihealueen eli Uusien lukutaitojen osalta. Jokaisella meillä oli entuudestaan kiinnostus digitaitoihin, mutta tuskin meistä kukaan pystyi vielä tässä vaiheessa kuvittelemaan, kuinka paljon uutta tulemme myös itse oppimaan hankkeen aikana. Nyt on tullut aika pohtia mitä kaikkea onkaan tullut tehtyä ja miten olisi hyvä jatkaa tästä eteenpäin.

Olemme koonneet hankkeen etenemisen pääpiirteittäin alla olevaan videoon. Videosta saat kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea olemme hankkeen aikana tehneet. Lukemalla blogin loppuun asti saat lisätietoa hankkeen eri vaiheista ja havainnoista sekä siitä, millaisia työtapoja olemme toteuttaneet. Teksti on pitkä, mutta puoleentoista vuoteen mahtui paljon monenlaista!

Hankkeen loppuvideo, johon on koottu hanketyön kohokohtia. Ohita video

Näin kaikki alkoi…

Keväällä 2022 Kehittämistiimin suunnittelijat kirjoittivat hankehakemuksen, jolla toivottiin saavan avustusta varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittämiseen liittyviin taitoihin ja uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (digitaalisen osaamisen kuvaukset) tutuksi tekemiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Tampereen varhaiskasvatukselle suuren avustuksen, jolla palkattiin koordinaattori ja viisi digiohjaajaa.

Aloitin lokakuun 2022 alussa koordinaattorin työt perehtymällä hankkeeseen liittyviin asiakirjoihin ja hankesuunnitelmaan. Itse varhaiskasvatustyö oli minulle tuttua, mutta Tampereen kaupungin käytänteet ja varhaiskasvatusyksiköt olivat uusia. Hyvällä perehdytyksellä pääsin nopeasti hyvään vauhtiin ja suunnittelemaan hankkeen toteutusta ja aikatauluja, ennen kun pari viikkoa myöhemmin hanketyössä aloittivat myös digiohjaajat Jani, Sanna, Anniina, Essi ja Leevi.

Otimme ensimmäisinä yhteisinä työpäivinä aikaa tiimiytymiselle sekä kaikkien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden läpikäymiselle. Tämän jälkeen aloimme suunnitella hankesuunnitelman ja -tavoitteiden mukaisia työtapoja sekä luoda suuntaa yhteisille toimintatavoille. Kaiken työskentelyn lähtökohtana oli koko hankkeen ajan henkilöstön digitaaliseen osaamiseen liittyviin toiveisiin ja tarpeisiin vastaaminen.

Osaaminen karttui rohkeasti kokeillen ja kriittisesti keskustellen

Työskentelimme hankkeen aikana kaikissa kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä sekä palvelusetelipäiväkodeissa ja perhepäivähoitajien kanssa. Puoleentoista vuoteen mahtui paljon hienoja kohtaamisia, hyviä kriittisiä keskusteluita ja rutkasti uuden oppimisen iloa. Myös itse opimme valtavasti uutta ja jaoimme sitä parhaamme mukaan eteenpäin.

Digiohjaajien työnkuva koostui pääasiassa digitaaliseen osaamiseen liittyvän työn mallintamisesta lapsiryhmissä (henkilöstö mukana oppimassa), henkilöstön henkilökohtaisesta ohjaamisesta, digivälineiden käytön opastamisesta sekä erilaisiin tiimeihin -ja palavereihin osallistumisesta. Omaan työnkuvaani kuului digiohjaajien rinnalla työskentelyn lisäksi erilaisia tehtäviä Kehittämistiimin jäsenenä digitaalisen osaamisen näkökulmasta.

Koko hankkeen ajan rohkaisimme henkilöstöä kokeilemaan rohkeasti uutta sekä ennen kaikkea kysymään ja hyödyntämään läsnäoloamme. Jaoimme rutkasti vinkkejä lasten kanssa sekä sisällä että ulkona toteutettavaksi ja kannustimme henkilöstöä pohtimaan digitaalisuuden roolia osana jokapäiväistä arkea. Tavoitteena oli juurruttaa digitaalisen osaamisen kuvausten mukaista toimintaa osaksi kokopäiväpedagogiikkaa ja lisätä tietoa niiden sisällöistä sekä sen myötä lisätä positiivista suhtautumista digitaitojen harjoittelemiseen.

Kävimme hankkeen aikana paljon keskustelua siitä, pitääkö myös pienten (tarkoitan tässä alle 3v lapsia) kanssa harjoitella digitaitoja. Teimme lyhyen videon keskusteluja tukemaan ja palautteen mukaan video on auttanut ymmärtämään, millaisia pienten kanssa harjoiteltavat digitaidot ovat ja erityisesti, että paljon tällaisia asioita arjessa on jo tehtykin. Nämä havainnot ovat tärkeitä, jotta henkilöstö osaa pitää yllä pedagogista puhetta myös digitaalisuuteen liittyen.

Saamamme palaute on ollut positiivista ja koemme, että olemme onnistuneet olemaan avuksi henkilöstö digitaalisen osaamisen kehittymisessä ja että hankkeen myötä kiinnostus ja osaamisen digitaitojen suhteen on lisääntynyt. Alla muutama saamamme palaute matkan varrelta:

”Mahtava hanke. Kannustaa ylläpitämään ja kehittämään osaamista. Motivoi monipuolistamaan omaa opetusta.”

”Tapaamiset ja vinkkien jaot on ollut antoisia, muistuttaa hyvin mieleen itsellekkin ideoita. Digi-ihana on loistava työväline!”

”Aivan huippua, että digipedaa nostetaan muun pedagogiikan vierelle. Ja digiohjaaja on ollut äärettömän ihana ja lämminhenkinen tyyppi lähestyä ja häneltä saanut aina vinkkejä, kun niille ollut tarve 🙂 Kiitos.!”

”On ollut kiva käydä keskusteluja ja saada erilaisia ideoita. Lisäksi on hyvä, kun digiohjaajalta voi aina itsekin kysyä vinkkejä arkeen.”

Osaamisen jakamista verkon välityksellä ja kasvokkain kohdatessa

Yksiköissä tehtävän työn lisäksi pidimme hankkeen aikana erilaisia koulutuksia sekä Teamsissa että kasvokkain. Lisäksi Annika oli mukana useissa erilaisissa Kehittämistiimin järjestämissä tilaisuuksissa tekemässä tutuksi digitaaliseen osaamiseen liittyviä asioita.

Koulutuksista kirkkaimpana mielessä ovat Minustako digidiggari? -koulutus alkeita harjoitteleville sekä Lasten Teams Tärskyt ja yksiköissä järjestetyt DIGIfestit. Lasten Teams Tärskyjen teemat liittyivät valokuvaamiseen, musiikin tekemiseen ja oman robotin suunnitteluun. Lisäksi yhteistyössä Än yy tee nyt! Tekoälyä varhaiskasvatukseen -hankkeen Lauran kanssa pidettiin kolmena kertana tekoälyyn liittyviä Tärskyjä. Lasten Teams Tärskyillä oli mukana yhteensä yli 700 lasta aikuisineen.

Tärskyt järjestettiin siten, että ryhmät ilmoittautuivat mukaan omien pienryhmien kanssa. Pienryhmät osallistuivat Tärskyille nimen mukaisesti Teamsin välityksellä. Aluksi kukin mukana oleva pienryhmä sai halutessaan esittäytyä ja lapsilla oli mahdollisuus vilkutella toisilleen. Lyhyen alustuksen jälkeen ryhmät saivat ohjeen, jonka mukaan lähtivät toteuttamaan päivän tehtävää. Tehtävän tekemisen ajan olimme linjoilla auttamassa ja vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. Lopuksi halukkaat saivat tulla esittelemään omia aikaansaannoksiaan – tämä oli monesta lapsesta jännittävää, mutta mukavaa.

Tärskyt onnistuivat yli odotusten! Myös Tärskyistä saatu palaute lämmitti mieltä. Tässä pari palautetta, jotka Tärskyistä saimme:

”Lapset olivat innoissaan ja olisivat jatkaneet harjoittelua, vaikka koko päivän! Tekoälyn tekemät kuvat olivat parhaita.”

”Tärskyn vapaamuotoisuus (ei niin virallista) ja vuorovaikutus todella hyvä ja meidän ryhmälle sopiva, lapset/henkilöstö saivat esittää kysymyksiä, ja apu oli nopeasti saatavilla.”

”Hauskaa ja uutta kivaa tekemistä. Oli kivaa, kun oli muitakin ryhmiä. Jännittävää tehdä robotti.”

”Lapsista tekeminen oli hauskaa. He opettelivat innostuneina ja opettivat oppimansa ryhmämme toisille lapsille.”

DIGIfesteillä oli puolestaan ajatuksena järjestää yhden päivän aikana kolme samansisältöistä tunnin kestoista pajaa, joihin koko päiväkodin henkilöstö osallistuu. Pajassa kävimme tiivistetysti läpi digitaalisen osaamisen kuvauksia, jaoimme vinkkejä ja opastimme yksikössä olevien digivälineiden käytössä. DIGIfestit järjestettiin kaikille halukkaille (16 päiväkotia) ja niihin osallistui yhteensä 122hlöä. Myös kokemus tämänkaltaisesta toimintatavasta tuntui onnistuneelta. Harmittelimme ainoastaan sitä, että aloitimme niiden pitämisen vasta viimeisen puolenvuoden aikana emmekä jo aiemmin, jolloin ehkä useampi yksikkö olisi innostunut lähtemään mukaan.

Digi-ihana vaka ja esiopetus löysi paikkansa suunnittelun tukena

Koko hankkeen ajan loimme henkilöstön käyttöön erilaisia materiaaleja työtä helpottamaan ja digitaitojen harjoittelemisen kynnyksen madaltamiseksi. Loimme Digi-ihana vaka -sivuston tammikuussa 2023, jonne aloimme julkaista hankkeen aikana tekemiämme materiaaleja.

Koska Digi-ihana vaka -sivusto oli saanut hyvän vastaanoton ja se oli tullut henkilöstölle tutuksi, päätettiin sivustolle sisällyttää myös päivityksen alla oleva varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digisuunnitelma. Elokuussa 2023 päivitys oli julkaisuvalmis. Samalla sivuston nimeksi vaihtui Digi-ihana vaka ja esiopetus. Sivustolle päivitettiin tärkeää tietoa digitaalisen osaamisen kuvauksiin liittyen sekä video- että tekstimuodossa. Lisäksi sieltä löytyy tuttuun tapaan myös toimintavinkkejä, linkkejä, ohjeita ja blogikirjoituksia.

Digi-ihana vaka ja esiopetus -sivusto on löytänyt paikkansa työn suunnittelun tukena. Sivustolla onkin kuukausittain liki 3000 käyntikertaa. Digiohjaajien työn päätyttyä sivuston sisällön kasvattaminen ei ole enää yhtä aktiivista, mutta sivusto pysyy saatavilla ja sen sisältöjä päivitetään mahdollisuuksien mukaan. Toivottavasti digisuunnitelmaa muistetaan hyödyntää vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Yhteistyössä on voimaa!

Olemme valtavan onnellisia siitä, että olemme hankkeen aikana saaneet työskennellä useiden eri ammattilaisten kanssa. Sen lisäksi, että oman hanketiimimme kesken hommat ovat sujuneet ja on ollut mukava tehdä yhdessä töitä, olemme saaneet paljon apua ja tukea muulta Kehittämistiimin väeltä ja esihenkilöiltämme.

On ollut myös antoisaa tehdä yhteistyötä ja saada vertaistukea muiden kuntien uudet lukutaidot-hankkeissa työskenteleviltä. Heidän kanssaan käydyistä keskusteluista ja vinkeistä on ollut suuri apu työtä tehdessä ja uusia toimintamuotoja suunniteltaessa.

Jotta henkilöstö oppisi oivaltamaan digitaalisuuden laaja-alaiset mahdollisuudet, teimme yhteistyötä myös mm. taidepedagogien ja lukukoordinaattorin kanssa. Olimme taidepedagogi-Hennan apuna Lehmän joulu -projektissa ja taidepedagogi-Katan kanssa toteutimme useita erilaisia projekteja Kehon kuiskailujen parissa taiteen eri muotoja ja digiä hyödyntäen. Lukukooordinaattori-Hillan kanssa puolestaan teimme yhteistyönä viskari ja eskari ryhmissä digikirjoja. Vain muutaman projekti mainitakseni. Lisäksi pääsimme olemaan osa montaa hienoa tapahtumaa, kuten muun muassa RunoRatina -lastentapahtuma, Frenckellin työntekijöiden Lapset mukaan töihin -päivä, Uusien työntekijöiden info ja Lasten oikeuksien tapahtuma.

Teimme tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen Tekoäly-hankkeen hankeopettajien Lauran ja Marikan kanssa. Kävimme paljon hyviä keskusteluja digiasioiden äärellä ja järjestimmepä toukokuussa 2024 hankkeiden yhteisen loppuseminaarin.

Digipedagogisen puheen lisääminen huoltajien ymmärryksen tukena

Hankkeen edetessä kävimme henkilöstön kanssa useita keskusteluja siitä, että osa huoltajista ei koe digitaitojen harjoittelua tarpeelliseksi varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa. Tämä ilmiö on ollut paljon valloillaan myös mediassa. Omien havaintojemme mukaan monien huoltajien ja henkilöstön mielipiteet ovat muuttuneet, kun heille on kerrottu, millaisia asioita digitaalisella osaamisella tarkoitetaan. Osittain kyse saattaa siis olla tiedon puutteesta ja ennakkoluuloista. Digitaalisen osaamisen mielletään liittyvän usein ainoastaan ruudun äärellä vietettyyn aikaan sen sijaan, että oivalletaan siihen sisältyvän myös muun muassa mediakasvatukseen ja digiturvataitoihin liittyviä asioita.

Loimme tähän tarkoitukseen huoltajille suunnatun Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -infopaketti koteihin -materiaalin. Materiaalissa kerrotaan, mitä digitaalisen osaamisen kuvaukset pitävät sisällään ja miten niiden toteuttaminen näkyy varhaiskasvatuksen arjessa. Tämä on hyvä apuväline myös henkilöstölle huoltajien kanssa käytävien keskustelujen tueksi.

Koimme henkilöstön tukemisen lisäksi tärkeäksi kohdata myös itse huoltajia ja jakaa heille tietoa digitaalisen osaamisen kuvausten sisältöihin liittyen. Osallistuimme hankkeen aikana yhteensä 13 perhetapahtumaan ja -iltaan. Huoltajat olivat kiinnostuneita kuulemaan lisää lasten digitaidoista. Kävimme heidän kanssaan lukuisia hyviä keskusteluja muun muassa siitä, miten digitaalisuus näyttäytyy tänä päivänä pienten lasten elämässä heti syntymästä lähtien sekä millaisia taitoja varhaiskasvatuksen ja kotien olisi hyvä yhteistyössä lapsille opettaa. Erityisesti tabletin hyödyntämisen monipuolisuus sekä erilaiset ohjelmointirobotit ja muut meillä mukana olevat digivälineet herättivät innostusta. Uskon, että onnistuimme monipuolistamaan monen käsitystä siitä, että varhaiskasvatuksen osalta digitaitojen harjoittelusta puhuttaessa ei ole kyse esimerkiksi ohjelmien katselusta tai hupipelaamisesta, vaan kaikella digivälineiden käytöllä on pedagoginen tarkoitus.

Jokainen voi ja pystyy toteuttamaan digipedagogiikkaa

Hankkeen aikana tekemiemme havaintojen mukaan henkilöstön digitaidot ovat eritasoisia. Hankkeemme myötä tavoittelimme sitä, että jokaisen henkilöstön jäsenen taidot olisivat Henkilöstön digiosaamisen portaiden 1.portaalla. Kohtaamamme henkilöstö on ollut pääosin digimyönteistä ja innokasta oppimaan uutta. Olemme kokeneet, että tiedon lisääntyessä kriittisemminkin asennoituvien mielipide on kääntynyt ja pieni innostuksen kipinäkin on saattanut herätä.

Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa kaikkia harjoittelemaan lasten kanssa digitaaliseen osaamiseen liittyviä taitoja omasta mielipiteestä riippumatta. Tämä on viesti, jota olemme yksiköihin vieneet. Kaikkien ei tarvitse olla ”digidiggareita” ja pyrkiä olemaan aallonharjalla, vaan pienetkin teot lasten digiosaamisen karttumiseksi ovat riittäviä. Askel kerrallaan, omaa ja työkavereiden osaamista hyödyntäen. Tämän ohella olemme kuitenkin rohkaisseet kokeilemaan rohkeasti uusiakin asioita – laitteita ja niiden hajoamista ei tarvitse pelätä. Ja on hyvä muistaa myös se, että melko pitkälle pääsee myös täysin ilman laitteita.

Jatkoa ajatellen toivomme, että johtajat näkevät digitaalisen osaamisen kuvausten mukaisen toiminnan tärkeyden ja tukevat henkilöstön taitojen kehitystä. Yksiköissä toimii erittäin osaava ja innokas DIGI-vastaavien joukko, joiden osaamista kannattaa hyödyntää digipedagogiikan kehittymiseksi. Digitaalinen osaaminen on vain yksi varhaiskasvatussuunnitelman palanen, mutta pala on tärkeä, ja sen rooli tulee jatkossa olemaan varmasti yhä merkittävämpi digitalisaation edetessä.

Miten tästä eteenpäin?

Hankkeen alkuvaiheessa meille annettiin vapaat kädet lähteä pohtimaan porukalla, millaisin keinoin pystyisimme vastaamaan hankkeen tavoitteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Työtavat muokkautuivat kokemuksen ja oman osaamisen karttuessa, mutta kokeiluillakin on ollut paikkansa, sillä niistä on monessa tapauksessa syntynyt jotain uutta hienompaa. Näin hankkeen loppuvaiheessa olemme ylpeitä siitä, mitä kaikkea olemme saaneet porukalla aikaan!

Digiohjaajien työ päättyy toukokuun loppuun ja he siirtyvät kukin kohti uusia haasteita. Itse jatkan koordinaattorin työssä vielä syksyn ajan toimien yksiköiden tukena, jotta opitut taidot jäävät osaksi arkea. Digipedagogiikan arkeen juurtumisen suhteen suuressa roolissa ovat johtajien lisäksi yksiköihin nimetyt DIGI-vastaavat, jotka ovat jo nyt tehneet valtavan hienoa työtä! Tällä hetkellä DIGI-vastaavien joukkoon kuuluu noin 100hlöä, mutta tavoitteena on kasvattaa joukkoa siten, että jokaisessa yksikössä olisi vähintään yksi DIGI-vastaava. Jos siis et ole vielä ilmoittautunut mukaan, mutta toimit yksikkönne DIGI-vastaavana, ilmoittaudu mukaan! (ilmoittautumislinkki)

Minut tavoittaa loppuvuoden ajan tuttuun tapaan sekä puhelimitse että sähköpostitse, joten olkaa yhteydessä niin pohditaan, voisinko olla vielä jotenkin avuksi!

Suuri kiitos kaikille kanssamme yhteistyötä tehneille ohessa olevan ChatGPT:n luoman runon siivittämänä – on ollut ilo tehdä töitä yhdessä!

Hankkeen polku päättyy, matka tehty on.

Yhdessä me kuljimme, päivät seurasivat toisiaan,

ilot kohdattiin yhteisvoimin, esteet ohitettiin.

Kiitos teille kaikille, jokainen teistä on tarinassamme tärkeä.

Matka päättyy, mutta muistot säilyvät sydämissämme.

Moikataan kun törmäillään!

Aurinkoisin digiterkuin koordinaattori Annika ja digiohjaajat