Kielellinen kehitys ja digipedagogiikka 

Valokuva padin näytöstä

Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen on tärkeä osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Kielellisiä taitoja vahvistetaan muun muassa kannustamalla ja rohkaisemalla lapsia tuottamaan puhetta erilaisissa tilanteissa niin aikuisten kuin muiden lasten kanssa, nimeämällä asioita sekä mallintamalla sanoja ja puhetta. Kieli kehittyy siis vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Mutta miten digipedagogiikkaa voisi hyödyntää kielellisen opetuksen tukena? 

Kirjallisuuteen tutustuminen on yksi merkittävimmistä keinosta kielellisten taitojen vahvistamiseksi. Kirjat ovat yksi media, ja medialukutaito on osa digipedagogiikkaa. Kirjoja voidaan lukea yhdessä dokumenttikameran avulla älytaululta, jolloin tarinoita on helpompi lukea isommallekin lapsiryhmälle. Papunetistä löytyy lyhyitä kuvitettuja ja ääneen luettuja satuja, ja Yle Areenasta monenlaisia kuunneltavia tarinoita vaikkapa lepohetkille. Yle Areenassa on myös hyödyllisiä ja lyhyitä ohjelmia, kuten Hyrräpäät, jonka avulla voidaan oppia arjessa hyödyllisiä käsitteitä. 

Voitte myös pitää ohjelmointisatutunnin (YouTube): Lukekaa satu ja tehkää sen pääkohdista Bee-Bot-alustalle sopivat kuvakortit. Asetelkaa kuvat alustalle, minkä jälkeen lasten pitää ohjelmoida Bee-Bot kulkemaan kuvien kautta sadun tapahtumien mukaisessa järjestyksessä. 

Bee-Botin avulla on helppoa opetella muun muassa sanoja ja käsitteitä. Digi-ihanan Bee-Bot-materiaaleista löydät monia valmiita alustojen kanssa hyödynnettäviä materiaaleja, joiden avulla voidaan tukea kielen kehitystä. Asettele alustalle kuvat vaikkapa metsän eläimistä ja pyydä lapsia vuorotellen ohjelmoimaan Bee-Bot jonkun eläimen kohdalle, jolloin eläin nimetään ja voidaan myös keskustella esimerkiksi siitä, onko joku joskus nähnyt kyseisen eläimen, missä se asuu, mitä se syö, ja niin edelleen. 

Kielen kehityksen tukemiseen soveltuvia tablettisovelluksia ovat esimerkiksi Ekapeli Alku, Ekapeli Maahanmuuttaja, Molla ABC, Moka Mera Lingua, MOI, Sanelin ja ChatterPix Kids. Digi-ihanan Sovellusvinkeistä löydät lyhyet kuvaukset kaikista edellä mainituista (ja monista muista) sovelluksista. Kuitenkin myös muut sovellukset ja pelit voivat olla hyödyllisiä etenkin silloin, kun lapset pelaavat niitä pareittain tai pienissä ryhmissä, ja ovat tällöin vuorovaikutuksessa toistensa ja aikuisten kanssa. Tästä yksi hyvä esimerkki on Möllit, jota on tarkoitus pelata useamman lapsen kesken. 

Tablettia kannattaa hyödyntää myös luovaan tekemiseen esimerkiksi videoita tai animaatioita kuvaamalla. Lapsia voidaan saduttaa tabletin Sanelimella ja sen pohjalta tehdä ryhmän yhteinen satu, joka näytellään ja kuvataan esimerkiksi itse tehdyillä hahmoilla stop motion -animaatioksi. Animaatioiden ja videoiden kuvaamiseen löydät ohjeet Digi-ihanan ohjeista.  

Digi-ihanan valokuvaustehtävistä puolestaan löydät monia niin sanavaraston laajentamiseen kuin kielen ymmärtämisen ja vuorovaikutustaitojenkin harjoitteluun soveltuvia tehtäviä. Kun lasten pitää esimerkiksi pareittain etsiä ja valokuvata päiväkodista löytyviä asioita, opettelevat he huomaamattaan monia suomen kielen käsitteitä. Tehtäviä on helppoa myös keksiä itse lisää ja niitä voi myös kääntää jollekin toiselle kielelle, jolloin suomea äidinkielenä puhuvat lapset pääsevät harjoittelemaan uutta kieltä. 

Itse otetuista kuvista voi tehdä omia kirjoja joko Papuri-verkkokirjasovelluksella tai iPadeista löytyvällä Pages-sovelluksella. Molempiin näihin löytyy ohjeet edellä mainitusta Digi-ihanan Ohjeet-osiosta. Ottakaa yhdessä valokuvia, nimetkää niissä näkyviä asioita ja tehkää niistä lapselle oma kirja. Esimerkiksi retki museoon voidaan dokumentoida tällä tavoin ja tehdä siitä huoltajille jaettava kirja. 

Wordwall on nettisivu, jonne kuka tahansa voi luoda oppimispelejä tai josta voi etsiä ja selata muiden käyttäjien tekemiä pelejä. Olemme keränneet joitakin hyödyllisiä pelejä Wordwall-tilillemme. Kielen kehityksen näkökulmasta esimerkiksi vaatteiden, ruokien tai marjojen tunnistamistehtävät ovat kivoja, kuten myös sijaintikäsitteisiin ja auditiiviseen liittyvät tehtävät. Kokeilemalla löydätte teidän lapsianne motivoivat ja heidän oppimisensa kannaltaan hyödylliset pelit. 

Vieraisiin kieliin voi tutustua ja harjoitella niitä Omniglot-nettisivun avulla. Sieltä löydätte erilaisia hyödyllisiä ilmaisuja eri kielillä. Tutustukaa vaikka swahilin kielen ilmaisuihin ja ottakaa tavoitteeksi opetella yksi päivässä. Voitte aloittaa heti: 

Nakutakia siku njema! 

Digiohjaaja Jani 

Kuvat: Jani Rantanen