Matematiikkaa ja digiosaamista

Tabletti, jonka vieressä on numeroita.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yhtenä tavoitteena on matemaattisen ajattelun kehittymisen tukeminen. Matemaattista ajattelua opitaan muun muassa havainnoimalla oppimisympäristöjä sekä kokemusten, elämysten, leikkien ja arjen tilanteissa esiintyvän matematiikan kautta. Tärkeää on oppimisen ja oivaltamisen ilo. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikassa tutustutaan lukukäsitteeseen, muotoihin, määriin, muutoksiin, mittaamiseen sekä sijainti-, suhde- ja aikakäsitteisiin. Matematiikassa luokitellaan, vertaillaan, asetetaan asioita järjestykseen, tutkitaan säännönmukaisuuksia sekä tutustutaan geometriseen hahmottamiseen ja ongelmanratkaisuun.  

Matematiikan harjoittelussa voi käyttää apuna esimerkiksi älytaulua, tabletteja ja robotteja. Matematiikkaa ja digipedagogiikkaa voi yhdistää myös laitteettomassa toiminnassa. Esimerkiksi erilaisia kuvia tutkiessa voidaan kiinnittää huomiota lukumääriin, numeroihin ja muotoihin. Ohjelmoinnin harjoittelussa tarvitaan paljon matemaattisia taitoja esimerkiksi sarjoittamista, lajittelua ja vertailua. Digi-ihana vaka ja esiopetus-sivustolta löydät vinkkejä toiminnalliseen ohjelmointiin

Tableteilta löytyviä lukukäsitteen harjoitteluun sopivia sovelluksia ovat esimerkiksi Quick Maths Jr, Matikkakunkku ja Junior Math. Hahmottamiseen ja ongelmanratkaisuun sopivia ovat esim. Piko’s Blocks, Busy Bundle ja Bee-Bot -sovellukset. Vertailuun voi kokeilla Bunny Balance -sovellusta, jossa pitää tasapainottaa pupuja keinulaudan päälle. Mollan ABC -sovelluksessa voi kirjainten lisäksi harjoitella numeroiden piirtämistä. Tabletti yksin ei opeta lapselle matematiikkaa, vaan aikuisen tulee olla läsnä ja tietää mitä lapsi tabletilla tekee. Kun aikuinen on lasten mukana pelihetkissä, saa samalla tehtyä hyvin havaintoja lasten taidoista ja siitä, mitä matemaattisia taitoja voitaisiin harjoitella lisää.  

Älytaululla (tai tabletin/tietokoneen selaimella) voidaan tehdä erilaisia harjoituksia koko pienryhmän kanssa yhdessä. Hyviä tehtäviä löytyy esimerkiksi Papunetistä, Wordwallista tai Puro.educationista.

Valokuvaamista voi käyttää matematiikan harjoittelussa monella eri tavalla. Voitte kuvata esimerkiksi erilaisia muotoja tai muita ominaisuuksia. Tehtävänä voisi olla myös etsiä tietty määrä esimerkiksi punaisia asioita. Ulkona voi tehdä numeroita eri luonnonmateriaaleista ja kuvata niistä lukujonon ryhmätilan seinälle. 

Päiväkodeista löytyvät erilaiset robotit ovat myös oivia apulaisia matematiikan harjoitteluun. Esimerkiksi Beebot alustalle voi laittaa numerokortit ja ohjelmoida Beebotin kulkemaan ne numerojärjestyksessä tai voitte heittää noppaa ja ohjata Beebotin tietylle numerolle. Vinkki: Tampereen kaupungin tietokoneilla on käytössä Alku-fontti, jolla voi tehdä materiaalia käyttäen mallinumeroita ja kirjaimia. 

Matematiikan havainnollistamiseen ja harjoitteluun on päiväkoti tai eskaripäivän aikana paljon mahdollisuuksia. Digivälineillä voi monipuolistaa matematiikan harjoittelua ja ne saattavat motivoida erilaisia oppijoita harjoittelemaan jopa huomaamattaan.  

Hauskoja matikkahetkiä!   

Digiohjaaja Essi