Digihanke 2022-2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tampereen kaupungille avustuksen Varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittämiseksi. Myönnetyllä avustuksella edistetään Tampereen kaupungin päiväkodeissa sekä palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten edellytyksiä sekä ymmärrystä ja valmiuksia laaja-alaisiin osaamisalueisiin sisältyvissä medialuku- ja tieto- ja viestintäteknologisissa taidoissa sekä ohjelmoinnin osaamisessa.

Avustuksella tuetaan myös Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa toteutettujen hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten käyttöönottoa ja vakiinnuttamista varhaiskasvatuksessa.

Avustuksella palkattiin syksyllä 2022 koordinaattori sekä viisi digiohjaajaa. Digiohjaajina toimivat Anniina Harjula, Essi Nevala, Jani Rantanen, Leevi Heinänen ja Sanna Huikuri. Digiohjaajien työ päättyi toukokuussa 2024. Digikoordinaattori Annika Väinä jatkaa hanketyötä joulukuun 2024 loppuun asti.

Koordinaattori toimii syksyllä yksiköiden tukena digipedagogiikkaan liittyvissä teemoissa.

Olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä niin pohditaan yhdessä, miten voisimme vielä syksyn aikana edistää henkilöstön digiosaamista teidän yksikössänne.

Koordinaattori

Annika Väinä

0405434867