Avaimia aarrearkkuun

A1-kielen varhentuminen valtakunnallisesti on uudistanut ja raikastanut kielenopetusta. Lapset oppivat kieltä leikiten ja leikkimällä! Kieltä opitaan alkuopetuksessa toiminnallisesti mm. leikkien, laulujen, draaman, pelien, liikunnan, askartelun ja piirtämisen kautta. Kannustavalla ja positiivisella ilmapiirillä on tärkeä merkitys varhennetussa kielenopetuksessa; se vahvistaa lapsen kielellistä itsetuntoa ja innostusta kielen oppimiseen.

Varhennetulla kielen opetuksella luodaan perusta kielitaidolle sekä kielitietoisuudelle eli kiinnostukselle eri kieliä kohtaan. Pääpaino varhennetussa kielenopetuksessa on suullisen kielitaidon harjoittelemisessa ikäkaudelle sopivia toimintamalleja hyödyntäen. Oppituntien tulee sisältää paljon toistoa ja toiminnallisuutta. Toiminnalliset työtavat ovat väline kielillä ilotteluun.

Tähän varhennetun kielenopetuksen Aarrearkkuun olemme koonneet opetuksen tueksi toiminnallisia opetusvinkkejä, kuvamateriaaleja, pelipohjia ja digitaalisia pelejä. Materiaalia on koottu kaikkiaan seitsemän kielen opetukseen; mukana on monipuolista materiaalia englannin, espanjan, kiinan, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielten opetukseen. Seikkailu seitsemällä kielellä siis! Melkoinen Aarrearkku!

Toivomme, että Aarrearkkumme on Sinulle tueksi ja hyödyksi omassa varhennetussa kielenopetuksessasi!

Materiaalia ovat olleet työstämässä kokenut, iloinen ja innostunut varhennettuun kielenopetukseen hurahtanut opettaja- ja opiskelijatiimimme Tampereelta:

Aarrearkun koordinointi

Outi Verkama

Tehtävät ja toiminnalliset vinkit

Leena Pulli, Taru Laakso, Miia Kivistö, Sari Papunen, Nina Pirttinokka, Ilona Halttunen, Minna Mäkelä, Katja Lehtiniemi-Tiura ja Sixin Gao

Alkuopetuksen vinkit

Emilia Kesä ja Annika Springare

Kuvamateriaali

Meri Papunen

Alkuperäinen tekninen toteutus

Anthony Vanoostendorp, Eetu Eskelinen ja Severi Jokiperä, Mohavi.

10/2021 alkaen tekninen toteutus

Geniem Oy (nyk. Hion Digital Oy)

Materiaalipankin tuottamista ja julkaisemista varten on Tampereen kaupunki saanut hankeavustusta Opetushallitukselta.

Avaimia alkuopetukseen

1. Persoonallisuuden kehitys

Alkuopetusikäisillä lapsilla on persoonallisuuden kehityksessä itsenäistymisen vaihe. Alkuopetusikäinen lapsi on usein ennakkoluuloton ja valmis kokeilemaan uusia asioita. Kehitykseen kuuluu tunnemyrskyt. Lapsi tarvitsee kiitosta, kannustusta, onnistumisia ja turvallisuuden tunnetta. Epäonnistumista opetellaan sietämään. Oma-aloitteista oppimista ja työn tekemistä on harjoiteltava. Leikin ja työnteon on hyvä vuorotella. Tämän ikäinen lapsi nauttii vielä loruista, lauluista ja satumaailmasta. (MLL 2020.)

1.- 2. luokilla luodaan perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena. Tehtävä on myös kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Oppilaan edistymisen huolellinen seuranta on tärkeää. Jokaisen oppilaan tulee saada rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia ilon ja onnistumisen kokemuksille. (Opetushallitus 2016, 148.)

Lue lisää: Alkuopetusikäisten lasten kehityksen osa-alueet ja niiden huomioiminen oppimisessa ja opetuksessa

Projektia tukemassa